Kredyty

PKO BP Bankowy


 

PKO BP Bankowy – Otwarty Fundusz Emerytalny

Data rozpoczęcia działalności: 1999.03.01

Kapitał akcyjny: 260 000 000 zł

PTE zarządzające: PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Akcjonariusze: PKO Bank Polski S.A.

Liczba klientów funduszu: 539 072 osób (dane na dzień 30.11.2011r.)

Bank depozytariusz: BRE Bank S.A.

Siedziba: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa