Kredyty

Polityka inwestycyjna Polsat


Założenia polityki inwestycyjnej funduszu Polsat:

  • systematyczne pomnażanie wartości środków na rachunkach członków funduszu
  • inwestycje w instrumenty przewidziane przepisami prawa przy jednoczesnym uwzględnieniu obecnego stanu rozwoju i kondycji rynków, na których inwestuje fundusz
  • osiągnięcie maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat