Kredyty

Polityka inwestycyjna ING


Założenia polityki inwestycyjnej funduszu:

  • zapewnienie realnego wzrostu zgromadzonych przez jego członków składek przy bezpiecznym inwestowaniu powierzonych środków
  • minimalizacja ryzyka