Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Warta


Warta – Otwarty Fundusz Emerytalny

Data rozpoczęcia działalności: 1999.01.29

Kapitał akcyjny: 233 000 000 zł.

PTE zarządzające: Powszechne Towarzystwo Emerytalne Warta S.A.

Akcjonariusze: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.

Liczba klientów funduszu: 314 106 osób (dane na dzień 2011.11.30)

Bank depozytariusz: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Zobacz także: