Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Nordea


Nordea – Otwarty Fundusz Emerytalny 

Data rozpoczęcia działalności:1999.02.11

Kapitał akcyjny: 252 308 034 złotych 

PTE zarządzające: Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Akcjonariusze: Nordea Life Holding AB z siedzibą w Sztokholmie 

Liczba klientów funduszu: 889582 osób (stan na dzień 30.11.2011r.)

Bank depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Siedziba: Al. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum), 00-867 Warszawa