Kredyty

Polityka inwestycyjna Pocztylion


Założenia polityki inwestycyjnej funduszu:

  • uzyskiwanie ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka, co powinno zapewnić członkom funduszu ponadprzeciętną emeryturę
  • długoterminowa strategia zakładająca takie lokowanie powierzonych aktywów aby osiągnąć maksymalny stopień bezpieczeństwa przy możliwie wysokiej rentowności dokonywanych inwestycji
  • wykorzystywanie w strategii krótkoterminowe transakcje  w celu zwiększenia stopy zwrotu portfela