Kredyty

Polityka inwestycyjna


Założenia polityki inwestycyjnej funduszu:

  • zwiększenie wartości aktywów zgromadzonych na rachunkach naszych klientów
  • osiągnięcie maksymalnego wzrostu wartości jednostki rozrachunkowej funduszu w długim okresie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonej działalności inwestycyjnej oraz zapewnienie wysokiej jakości obsługi