Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Generali


Generali – Otwarty Fundusz Emerytalny

Data rozpoczęcia działalności: 1999.05.20

Kapitał akcyjny: 145.500.000 zł

PTE zarządzające: Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Akcjonariusze: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Liczba klientów funduszu: 889 582 osób (dane na dzień 30.11.2011r.)

Bank depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Siedziba: ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa