Kredyty

PZU


PZU – Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień

Data rozpoczęcia działalności: 1999.05.20

Kapitał akcyjny: 32.000.000,00 PLN w pełni opłacony

PTE zarządzające: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA

Akcjonariusze: PZU Życie Spółka Akcyjna

Liczba klientów funduszu: 2212419 osób (dane na dzień 2011-11-30)

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

Siedziba: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa