Kredyty

Allianz


Allianz – Otwarty Fundusz Emerytalny

Data rozpoczęcia działalności: lipiec 1999r.

Kapitał akcyjny: 73 200 000 zł

PTE zarządzające: Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.

Akcjonariusze:

  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. – 58,28% akcji.
  • Allianz SE, które posiada 41,72%

Liczba klientów funduszu: 507 377 osób (dane na dzień 30.11.2011r.)

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

Siedziba: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

Zobacz także: