Kredyty

Polityka inwestycyjna Pekao


Założenia polityki inwestycyjnej funduszu:

  • maksymalizacja stopy zwrotu dokonywanych inwestycji, przy wysoce ograniczonym, ściśle kontrolowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego
  • zapewnienie członkom funduszu długoterminową realna stope zysku na poziomie przynajmniej 5% w skali roku