Kredyty

Amplico


 

Amplico – Otwarty Fundusz Emerytalny

Data rozpoczęcia działalności: 1999.01.26

Kapitał akcyjny: 93 602 400 zł

PTE zarządzające: Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Akcjonariusze:

  • Amplico Life S.A. – 50%
  • Alico (American Life Insurance Company) – 50%

 

Liczba klientów funduszu: 1 192 185 osób (na 30.11.2011r.)

 

Bank depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna.

 

Siedziba: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

 

Zobacz także: