Kredyty

AXA


 

AXA – Otwarty Fundusz Emerytalny

Data rozpoczęcia działalności: 1999.01.29

Kapitał akcyjny:  105 000 000

PTE zarządzające: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA

Akcjonariusze: 70% Winterthur Life Insurance Company, 30% Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Liczba klientów funduszu: 768 277 osób (dane na dzień 25 września 2009)

Bank depozytariusz: BRE Bank SA

Siedziba: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa