Kredyty

Polityka inwestycyjna


Założenia polityki inwestycyjnej funduszu:

  • zapewnienie realnego wzrostu zgromadzonych przez jego członków składek przy bezpiecznym inwestowaniu powierzonych środków
  • inwestycja w najbardziej dynamiczne sektory gospodarki
  • realna stopa zwrotu rzędu 3 %