Kredyty

Aviva


 AVIVA – Otwarty Fundusz Emerytalny 

Data rozpoczęcia działalności: 1999.05.21 

Kapitał akcyjny: 137 000 000 zł 

PTE zarządzające: Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. 

Akcjonariusze:

 

  • Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – 51,1%
  • Aviva International Insurance Ltd. – 38,9%
  • Bank Zachodni WBK S.A. – 10%

 

Liczba klientów funduszu: 2 687 258 osób (dane na dzień 30.11.2011r.)

 

Bank depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie

 

Siedziba: ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa