Kredyty

Aegon


 Aegon – Otwarty Fundusz Emerytalny 

Data rozpoczęcia działalności: 1999.05.20

Kapitał akcyjny: 110 356 000 zł

PTE zarządzające: Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Akcjonariusze: 100% AEGON Woningen Nova B.V., spółka pośrednio zależna od AEGON N.V. 

Liczba klientów funduszu: 948 035 osób (dane na dzień 30.11.2011r.)

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

Siedziba: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa