Kredyty

Polsat


 

Polsat – Otwarty Fundusz Emerytalny

Data rozpoczęcia działalności: 1999.05.21

 

Kapitał akcyjny: 27.075.000 złotych

 

PTE zarządzające: Powszechne Towarzystwo Emerytalne Polsat S.A.

 

Akcjonariusze:

 

  • PAI MEDIA S.A – 84 %
  • INVEST – BANK S.A. – 14 %
  • Totalizator Sportowy Sp. z o.o. – 2 %

 

Liczba klientów funduszu: 302 505 osób (stan na dzień 30.11.2011r.)

 

Bank depozytariusz: BRE Bank S.A.

 

Siedziba: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa