Kredyty

Pocztylion


 

Pocztylion – Otwarty Fundusz Emerytalny

 

 

Data rozpoczęcia działalności: 1999.02.10

 

Kapitał akcyjny: 25 013 280 zł

 

PTE zarządzające: Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

 

Akcjonariusze:

 

  • Poczta Polska S.A. – 33,33 %
  • BNP Paribas Assurance S.A. – 33,33%
  • Invesco Holding Company Ltd – 29,33%
  • Konferencja Episkopatu Polski – 4,00%

 

Liczba klientów funduszu: 583 017 osób (dane na dzień 30.11.2011r.)

 

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

Siedziba: pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

 

Zobacz także: