Kredyty

Lokata strukturyzowana Podwójna Siła w Kredyt Banku

poleć drukuj

Od 12 listopada w Kredyt Banku trwa sprzedaż nowej lokaty strukturyzowanej Podwójna Siła. To długookresowy produkt inwestycyjny, na którym można zyskać nawet do 24% na koniec dwuletniego okresu inwestycji. Subskrypcja potrwa 5 tygodni – do 13 grudnia 2012 r.

Nowa lokata strukturyzowana „Podwójna Siła” oparta jest o kurs EUR/PLN wg NBP oraz WIBOR 3-miesięczny. Dzięki zastosowaniu nowej konstrukcji Range Accrual i przyjętej strategii inwestycyjnej produkt pozwala naliczyć klientowi w dacie zapadalności oprocentowanie w wysokości 24% za wszystkie dni, w których jednocześnie:

 • kurs EUR/PLN wg NBP ogłoszony w tym dniu zawiera się w zdefiniowanym przedziale kursowym oraz
 • stawka fixing dla WIBOR 3M ogłoszona w tym dniu zawiera się w zdefiniowanym przedziale stopy procentowej.

Wykroczenie kursu EUR/PLN wg NBP lub stawki WIBOR 3M w danym dniu roboczym poza zdefiniowane przedziały powoduje naliczenie oprocentowania w wysokości 0% za ten dzień, ale powrót obu instrumentów do zdefiniowanych przedziałów w dowolnym kolejnym dniu roboczym spowoduje naliczenie podwyższonego oprocentowania w wysokości 24% za ten dzień. W związku z tym w konstrukcji Podwójnej Siły nie zastosowano żadnych barier wyłączających.

Zysk naliczony za każdy kolejny dzień roboczy, w którym instrument bazowy utrzymał się w określonym przedziale, jest „zapamiętywany” i klient na pewno go otrzyma, utrzymując lokatę do daty jej zapadalności.

Minimalna kwota inwestycji wynosi 1000 zł. Klient nie ponosi żadnej opłaty wstępnej.

Produkt jest objęty 100% ochroną kapitału w dniu zapadalności tj. 16 grudnia 2014 r. Jest zatem dobrą propozycją dla klientów o profilu ryzyka bezpiecznym, zrównoważonym lub dynamicznym.

Istnieje możliwość śledzenia i szacowania skali osiąganego zysku w okresie trwania lokaty – notowania publikowane na stronie internetowej www.kredytbank.pl

Parametry produktu:

 • Minimalna kwota inwestycji: 1000 zł
 • Okres subskrypcji: 12.11-13.12.2012
 • Czas trwania lokaty: 2 lata
 • Dzień zapadalności: 16.12.2014 r.
 • Zysk na koniec inwestycji: max. 24% (12% w skali roku)
 • Instrument bazowy: kurs EUR/PLN wg NBP i fixing WIBOR 3M
 • Przedział kursowy: obejmujący obustronnie fixing EUR/PLN z 14 grudnia 2012, o szerokości od min. 40 do maks. 50 groszy (0,40 do 0,50 PLN). Absolutne wartości przedziału zostaną podane do wiadomości w dniu 14 grudnia 2012 r.
 • Przedział stopy procentowej: obejmujący obustronnie fixing WIBOR 3M z 14 grudnia 2012, o szerokości od min. 0,8 do maks. 1 punktu procentowego. Absolutne wartości przedziału zostaną podane do wiadomości w dniu 14 grudnia 2012 r.
 • Ochrona kapitału: 100% w dniu zapadalności lokaty.

 

Źródło: Kredyt Bank


Tagi: , , , ,