Kredyty

6 miesięczna lokata strukturyzowana z zyskiem do 10% w Kredyt Banku

poleć drukuj

Od 19 listopada w Kredyt Banku można zainwestować w nową 6-miesięczną lokatę strukturyzowaną w PLN. Potencjalny zysk może wynieść nawet 10% w skali roku. Subskrypcja potrwa 12 dni roboczych – do wtorku, 4 grudnia.

W 60. edycji lokaty strukturyzowanej zastosowano strategię opcyjną „Euro Digital Range”, ukierunkowaną na wzrost kursu USD/PLN na koniec 6-miesięcznego okresu inwestycji. Klienci otrzymają oprocentowanie nawet 10% w skali roku pod warunkiem, że kurs instrumentu bazowego, tj. kurs USD/PLN wg NBP w dniu obserwacji (5 czerwca 2013 r.) wzrośnie w stosunku do kursu początkowego o wartość nie większą niż 20 groszy. Poziom kursu USD/PLN wg. NBP z pierwszego dnia okresu umownego jest dolną granicą, a poziom kursu USD/PLN wg. NBP z pierwszego dnia powiększony o 20 groszy – górną granicą przedziału uprawniającego do wypłaty podwyższonego oprocentowania. Zaletą opcji europejskiej „Euro Digital Range” jest brak wrażliwości na wahania rynku podczas okresu trwania inwestycji – obserwacja kursu dokonywana jest tylko raz, tj. na koniec okresu trwania lokaty.

W przypadku wystąpienia scenariusza, w którym kurs USD/PLN wg NBP w dniu obserwacji (czyli 5 czerwca 2013 r.) wykroczy poza zdefiniowany przedział kursowy, klienci mają gwarancję 100% ochrony kapitału na dzień zakończenia okresu umownego. W przypadku zerwania lokaty przed upływem okresu depozytowego, oprocentowanie na lokacie nie zostanie naliczone, a z kwoty zainwestowanego kapitału zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości od 1% do 3%.

Produkt jest odpowiednią propozycją dla klientów o profilu ryzyka bezpiecznym, zrównoważonym lub dynamicznym.

Szczegółowe parametry dla 60. lokaty strukturyzowanej:

 • Minimalna kwota inwestycji: 1000 zł
 • Okres subskrypcji: 19.11-04.12.2012
 • Okres umowny lokaty: 05.12.2012-05.06.2013
 • Czas trwania lokaty: 6 miesięcy
 • Dzień zapadalności: 06.06.2013
 • Zysk na koniec inwestycji: maks. 10% w skali roku
 • Kurs początkowy: Kurs USD/PLN wg NBP publikowany na stronie www.nbp.pl w Tabeli A kursów średnich walut obcych (kurs z dn. 05.12.2012r.)
 • Przedział kursowy: ustalony w pierwszym dniu trwania lokaty – od kurs początkowy do kurs początkowy plus 20 gr.
 • Dzień obserwacji: 05.06.2012
 • Strategia opcyjna: Euro Digital Range
 • Ochrona kapitału: 100% w dniu zapadalności lokaty

Źródło: Kredyt Bank


Tagi: , , , ,