Kredyty

58 edycja 6-miesięcznej lokaty strukturyzowanej w Kredyt Banku

poleć drukuj

We wtorek, 16 października Kredyt Bank rozpoczął sprzedaż 58. edycji 6-miesięcznej lokaty strukturyzowanej. Potencjalny zysk może wynieść 11% w skali roku, przy całkowitej ochronie kapitału.

Kredyt Bank 16 października wprowadził do sprzedaży 58. lokatę strukturyzowaną. Subskrypcja potrwa 11 dni roboczych – do 30 października 2012 r..

Nowa lokata strukturyzowana oparta jest na strategii opcyjnej „EUROPEAN DIGITAL WITH KNOCK IN”. Oprocentowanie lokaty uzależnione jest od zmiany kursu EUR względem PLN i może wynieść 11% w skali roku.

Wypłata odsetek od lokaty strukturyzowanej nastąpi pod warunkiem, że w dniu obserwacji spełnione zostaną łącznie dwa warunki:

 1. Kurs EUR/PLN wg NBP w dniu obserwacji znajduje się powyżej kursu początkowego powiększonego o 7 groszy (0,07 PLN) oraz
 2. Kurs EUR/PLN na rynku międzybankowym wg Reuters w okresie umownym przynajmniej raz osiągnął poziom kursu początkowego pomniejszonego o 7 groszy (0,07 PLN).

Kurs początkowy, od którego uzależniona jest wypłata odsetek, ustalany jest po zakończeniu subskrypcji, w pierwszym dniu trwania lokaty strukturyzowanej na podstawie rzeczywistego poziomu kursu EUR/PLN publikowanego w Tabeli A na stronie internetowej NBP, dn. 31.10.2012 po godzinie 11:00.

Zaletą proponowanego produktu, znacznie ograniczającą ryzyko niepowodzenia inwestycji, jest tylko jeden moment obserwacji kursu, który przypada na koniec okresu trwania lokaty (29.04.2013).

Produkt objęty jest 100% gwarancją ochrony kapitału.

 

PARAMETRY DLA 58. EDYCJI LOKATY STRUKTURYZOWANEJ:

 • okres subskrypcji: 16/10/2012 – 30/10/2012
 • okres trwania lokaty: 6M
 • waluta lokaty: PLN
 • minimalna kwota lokaty: 1 tys. PLN
 • instrument bazowy: kurs EUR/PLN
 • opcja: EUROPEAN DIGITAL WITH KNOCK IN
 • Kurs początkowy: kurs EUR/PLN wg NBP z 31/10/2012
 • Dzień obserwacji kursu: 29/04/2013
 • ochrona kapitału: 100% na koniec trwania lokaty
 • strategia inwestycyjna:
  • spełnienie łącznie dwóch warunków:
   – Kurs EUR/PLN wg NBP w dniu obserwacji znajduje się powyżej kursu początkowego powiększonego o 7 groszy (0,07 PLN)
   oraz
   – Kurs EUR/PLN na rynku międzybankowym wg Reuters w okresie umownym przynajmniej raz osiągnął poziom kursu początkowego pomniejszonego o 7 groszy (0,07 PLN).

 

Źródło: Kredyt Bank


Tagi: , , ,