Kredyty

11% zysku na lokacie strukturyzowanej w Kredyt Banku

poleć drukuj

Od 20 września Kredyt Bank proponuje klientom nową 6-miesięczną lokatę strukturyzowaną z potencjalnym zyskiem 11% w skali roku, uzależnionym od kursu EUR względem PLN. Produkt gwarantuje 100% ochronę kapitału. Subskrypcja potrwa 11 dni roboczych – do 4 października 2012 r.

Nowa lokata strukturyzowana skonstruowana została na bazie strategii opcyjnej „EUROPEAN DIGITAL WITH KNOCK IN”. Klienci otrzymają oprocentowanie 11% w skali roku pod warunkiem, że w czasie trwania lokaty spełnione zostaną łącznie dwa warunki: kurs EUR/PLN wg NBP w dniu obserwacji znajdzie się powyżej kursu początkowego oraz kurs EUR/PLN na rynku międzybankowym wg Reuters w okresie umownym przynajmniej raz osiągnie poziom kursu początkowego pomniejszonego o 10 gr.

Zaletą produktu jest brak ograniczenia od góry maksymalnego poziomu kursu EUR/PLN uprawniającego do wypłaty zysku. Produkt został stworzony z myślą o inwestorach oczekujących w najbliższych 6 miesiącach przynajmniej jednego, ale krótkotrwałego wzmocnienia PLN w stosunku do EUR, np. pod wpływem chwilowego optymizmu na światowych rynkach finansowych po ogłoszeniu kolejnych transz programów pomocowych dla krajów strefy EURO. Jednocześnie konstrukcja produktu zakłada generalną tendencję stopniowego osłabiania się naszej waluty, w efekcie którego kurs EUR/PLN za 6 miesięcy będzie kształtował się powyżej dzisiejszych poziomów.

– Scenariusz zapewniający wypłatę zysku z lokaty wspierają oczekiwania pogarszającej się koniunktury w polskiej gospodarce, skutkującej cięciami stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej jeszcze w tym roku. Oczekiwania te spójne są z prognozami kursowymi Głównego Ekonomisty Kredyt Banku, przewidującymi osłabienie złotego w stosunku do EUR do poziomu około 4,25 na koniec bieżącego roku – wyjaśnia Katarzyna Solarz z Departamentu Gospodarki Pieniężnej Kredyt Banku.

Proponowany produkt gwarantuje 100% ochronę kapitału. Lokata jest zatem dobrą propozycją dla klientów o profilu bezpiecznym.

PARAMETRY DLA 56. EDYCJI LOKATY STRUKTURYZOWANEJ:

 • okres subskrypcji: 20.09.2012 – 04.10.2012
 • okres trwania lokaty: 6M
 • waluta lokaty: PLN
 • minimalna kwota lokaty: 1 tys. PLN
 • instrument bazowy: kurs EUR/PLN
 • opcja: EUROPEAN DIGITAL WITH KNOCK IN
 • Kurs początkowy: kurs EUR/PLN wg NBP z 5.10.2012
 • Dzień obserwacji kursu: 05.04.2013
 • ochrona kapitału: 100% na koniec trwania lokaty
 • strategia inwestycyjna:
  spełnienie łącznie dwóch warunków:
  1. Kurs EUR/PLN wg NBP w dniu obserwacji znajduje się powyżej kursu początkowego oraz
  2. kurs EUR/PLN na rynku międzybankowym wg Reuters w okresie umownym przynajmniej raz osiągnął poziom Kursu początkowego pomniejszonego o 10 gr. (0,10 PLN).

 

Źródło: Kredyt Bank


Tagi: , , , ,