Kredyty

Lokata strukturyzowana z dziennym naliczaniem zysku w Kredyt Banku

poleć drukuj

Od wtorku, 23 października Kredyt Bank proponuje klientom nową 6-miesięczną lokatę strukturyzowaną z dziennym naliczaniem zysku. Można na niej zyskać aż 11% w skali roku za 6-miesięczny okres trwania inwestycji.

W 59. edycji lokaty strukturyzowanej zastosowano strategię opcyjną „RANGE ACCRUAL DOUBLE NO TOUCH”, w której zysk dla klienta naliczany jest od początku trwania lokaty niezależnie za każdy dzień, w którym instrument bazowy utrzyma się w określonym przedziale. Dzięki temu zysk naliczony za każdy kolejny dzień utrzymywania się kursu w określonym przedziale jest „zapamiętywany” i zostanie wypłacony na koniec lokaty.

Maksymalny potencjalny zysk może wynieść aż 11% w skali roku za okres sześciu miesięcy. Stała stopa procentowa w wysokości 11% w stosunku rocznym zostanie naliczona niezależnie za każdy dzień okresu umownego lokaty, spełniający jednocześnie dwa warunki naliczenia oprocentowania:

 1. w danym dniu okresu umownego kurs USD/PLN publikowany przez NBP znajduje się w Przedziale Kursowym,
 2. od początku okresu umownego kurs bieżący USD/PLN na rynku międzybankowym publikowany przez Reuters nie przekroczył ani razu Przedziału Kursowego.

Przedział kursowy zostanie ustalony w pierwszym dniu trwania lokaty – tj. 09.11.2012 r. na podstawie rzeczywistego poziomu kursu USD/PLN publikowanego w Tabeli A na stronie internetowej NBP (dn. 09.11.2012 po godzinie 11:00).

Przedział kursowy ma szerokość 28 groszy: Kurs początkowy pomniejszony o 0,14 PLN oraz kurs początkowy powiększony o 0,14 PLN.

Lokata objęta jest 100% gwarancją kapitału.

PARAMETRY DLA 59. EDYCJI LOKATY STRUKTURYZOWANEJ:

 • okres subskrypcji: 23/10/2012 – 08/11/2012
 • okres trwania lokaty: 6M
 • waluta lokaty: PLN
 • minimalna kwota lokaty: 1 tys. PLN
 • instrument bazowy: USD/PLN wg Reuters oraz USD/PLN wg NBP
 • opcja: RANGE ACCRUAL DOUBLE NO TOUCH
 • kurs początkowy: kurs USD/PLN wg NBP z 09/11/2012
 • okres obserwacji kursu: 09/11/2012 – 09/05/2013
 • ochrona kapitału: 100% na koniec trwania lokaty

 

Źródło: Kredyt Bank


Tagi: , , ,