Kredyty

Oferta Kredyt Banku poszerzona o nową lokatę strukturyzowaną

poleć drukuj

Od środy 10 października Kredyt Bank oferuje nową edycję 6-miesięcznej lokaty strukturyzowanej. Klienci mogą zyskać aż 11% w skali roku za 6-miesięczny okres trwania inwestycji. Subskrypcja potrwa 9 dni roboczych – do poniedziałku 22 października 2012 r.

Nowa lokata oparta jest o strategię opcyjną „RANGE ACCRUAL DOUBLE NO TOUCH”, w której zysk naliczany jest od początku trwania lokaty niezależnie za każdy dzień, w którym instrument bazowy utrzyma się w określonym przedziale. Dzięki temu zysk naliczony za każdy kolejny dzień utrzymywania się kursu w określonym przedziale jest „zapamiętywany” i zaliczany do zysku klienta.

Zysk uzależniony jest od wartości instrumentu bazowego, tj. kursu notowanego na rynku międzybankowym USD/PLN wg Reuters oraz kursu USD/PLN wg NBP.

Stała stopa procentowa w wysokości 11% w stosunku rocznym zostanie naliczona niezależnie za każdy dzień okresu umownego lokaty, spełniający jednocześnie dwa warunki naliczenia oprocentowania:

 1. w danym dniu okresu umownego kurs USD/PLN publikowany przez NBP znajduje się w Przedziale Kursowym,
 1. od początku okresu umownego kurs bieżący USD/PLN na rynku międzybankowym publikowany przez Reuters nie przekroczył ani razu przedziału kursowego. W przypadku przekroczenia przedziału kursowego zysk z lokaty naliczony do dnia przekroczenia zostanie wypłacony klientowi w dacie zapadalności lokaty. Natomiast oprocentowanie, począwszy od tego dnia włącznie oraz w następnych dniach, tj. do końca okresu umownego, będzie wynosiło 0% w stosunku rocznym.

 

Przedział kursowy zostanie ustalony w pierwszym dniu trwania lokaty – tj. 23.10.2012 r. na podstawie rzeczywistego poziomu kursu USD/PLN publikowanego w Tabeli A na stronie internetowej NBP (dn. 23.10.2012 po godzinie 11:00).

Przedział kursowy ma szerokość 32 groszy: Kurs NBP z dnia 23.10.2012 pomniejszony o 0,1600 PLN oraz Kurs NBP powiększony o 0,1600 PLN.

Lokata jest objęta 100% gwarancją kapitału.

 

PARAMETRY 57. LOKATY STRUKTURYZOWANEJ:

 • okres subskrypcji: 10/10/2012 – 22/10/2012
 • okres trwania lokaty: 6M
 • waluta lokaty: PLN
 • minimalna kwota lokaty: 1 tys. PLN
 • instrument bazowy: USD/PLN wg Reuters oraz USD/PLN wg NBP
 • opcja: RANGE ACCRUAL DOUBLE NO TOUCH
 • kurs początkowy: kurs USD/PLN wg NBP z 23/10/2012
 • okres obserwacji kursu: 23/10/2012 – 23/04/2013
 • ochrona kapitału: 100% na koniec trwania lokaty

Źródło: Kredyt Bank


Tagi: , , ,