- Leonis Doradztwo & Szkolenia - https://www.leonis.pl -

Lokata strukturyzowana Podwójna Siła w Kredyt Banku

Od 12 listopada w Kredyt Banku trwa sprzedaż nowej lokaty strukturyzowanej Podwójna Siła. To długookresowy produkt inwestycyjny, na którym można zyskać nawet do 24% na koniec dwuletniego okresu inwestycji. Subskrypcja potrwa 5 tygodni – do 13 grudnia 2012 r.

Nowa lokata strukturyzowana „Podwójna Siła” oparta jest o kurs EUR/PLN wg NBP oraz WIBOR 3-miesięczny. Dzięki zastosowaniu nowej konstrukcji Range Accrual i przyjętej strategii inwestycyjnej produkt pozwala naliczyć klientowi w dacie zapadalności oprocentowanie w wysokości 24% za wszystkie dni, w których jednocześnie:

Wykroczenie kursu EUR/PLN wg NBP lub stawki WIBOR 3M w danym dniu roboczym poza zdefiniowane przedziały powoduje naliczenie oprocentowania w wysokości 0% za ten dzień, ale powrót obu instrumentów do zdefiniowanych przedziałów w dowolnym kolejnym dniu roboczym spowoduje naliczenie podwyższonego oprocentowania w wysokości 24% za ten dzień. W związku z tym w konstrukcji Podwójnej Siły nie zastosowano żadnych barier wyłączających.

Zysk naliczony za każdy kolejny dzień roboczy, w którym instrument bazowy utrzymał się w określonym przedziale, jest „zapamiętywany” i klient na pewno go otrzyma, utrzymując lokatę do daty jej zapadalności.

Minimalna kwota inwestycji wynosi 1000 zł. Klient nie ponosi żadnej opłaty wstępnej.

Produkt jest objęty 100% ochroną kapitału w dniu zapadalności tj. 16 grudnia 2014 r. Jest zatem dobrą propozycją dla klientów o profilu ryzyka bezpiecznym, zrównoważonym lub dynamicznym.

Istnieje możliwość śledzenia i szacowania skali osiąganego zysku w okresie trwania lokaty – notowania publikowane na stronie internetowej www.kredytbank.pl

Parametry produktu:

 

Źródło: Kredyt Bank