Kredyty

3 miesięczna lokata z oprocentowaniem 8% w PKO BP

poleć drukuj

PKO Bank Polski oferuje 3 miesięczną lokatę powiązaną z lokatą strukturyzowaną opartą na cenie ropy naftowej. Połowa inwestowanych w nią środków wpłacana jest na 3-miesięczną lokatę z oprocentowaniem sięgającym aż 8 proc. w skali roku, druga połowa lokowana jest na 2,5-letniej lokacie strukturyzowanej opartej na cenie ropy naftowej, dającej możliwość uzyskania wysokiego zysku, przy pełnej ochronie kapitału, w dniu zakończenia inwestycji.

Lokata oferowana jest do 30 marca 2012 r. Minimalna kwota lokaty wynosi 5 tys. zł. Środki po połowie lokowane są w część depozytową oraz część inwestycyjną produktu.

Okres umowny części depozytowej kończy się po 3 miesiącach od momentu zakupu produktu i wtedy klient otrzymuje środki pieniężne wpłacone na lokatę terminową wraz z odsetkami wynoszącymi 8 proc. w skali roku.
Natomiast w części inwestycyjnej lokaty potencjalny zysk uzależniony jest od ceny ropy naftowej typu BRENT:

  • jeżeli w okresie od 3 kwietnia 2012 r. do 26 września 2014 r. cena ropy naftowej nigdy nie będzie równa bądź wyższa od bariery 165-180 proc. początkowej wartości ceny ropy naftowej ustalonej 3 kwietnia 2012 r., klient otrzyma zwrot 100 proc. zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków oraz odsetki za okres umowny w wysokości 100 proc. wzrostu ceny ropy naftowej ustalonej 26 września 2014 r. w stosunku do ceny początkowej. Przykładowo przy ustaleniu bariery na poziomie 180 proc. potencjalny zysk może wynieść aż do 79,99 proc.
  • jeżeli cena ropy naftowej w okresie od 3 kwietnia 2012 r. do 26 września 2014 r. będzie równa bądź wyższa od bariery 165-180 proc. początkowej wartości ceny ropy naftowej ustalonej 3 kwietnia 2012 r., klient otrzyma zwrot 100 proc. zainwestowanych środków oraz odsetki wynoszące od 20 proc. do 25 proc. w skali 2,5 roku (czyli od 8 proc. do 10 proc. w skali roku), przy czym ostateczna wartość zostanie ustalona po zakończeniu okresu subskrypcji,
  • jeżeli 26 września 2014 r. cena ropy naftowej spadnie w stosunku do ceny początkowej i cena ropy naftowej w okresie od 3 kwietnia 2012 r. do 26 września 2014 r. nie będzie równa bądź wyższa od bariery 165-180 proc. początkowej wartości ceny ropy naftowej, klient otrzyma zwrot 100 proc. zainwestowanych środków.

 

Cena ropy naftowej typu BRENT rozumiana jest jako oficjalna cena rozliczeniowa kontraktu futures na ropę naftową BRENT o najbliższym terminie zapadalności za wyjątkiem ostatniego dnia, w którym ten kontrakt jest w obrocie (w takim dniu ceną referencyjną będzie drugi w kolejności kontrakt).
Ponadto środki przeznaczone na lokatę strukturyzowaną są oprocentowane w okresie subskrypcji na poziomie 3 proc. w skali roku.

Źródło: PKO Bank Polski


Tagi: , , , , ,