Kredyty

3 miesięczna lokata połączona z lokatą strukturyzowaną w PKO Banku Polskim

poleć drukuj

PKO Bank Polski oferuje 3-miesięczna lokatę z oprocentowaniem sięgającym 8 proc., powiązaną z 2,5- letnią lokatą strukturyzowaną, której zysk uzależniony jest od wartości indeksu WIG 20  i potencjalnie sięgnąć może 30 proc. w skali 2,5 lat. Dodatkowo lokata strukturyzowana zapewnia 100 proc. gwarancję kapitału w dacie zapadalności.

Lokata oferowana jest do końca sierpnia 2012 roku. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. złotych, z czego połowa inwestowana jest w lokatę terminową, a druga połowa w produkt strukturyzowany.
Zysk z lokaty strukturyzowanej uzależniony jest od wartości indeksu WIG 20 i obliczany będzie w oparciu o następujące zasady:

    • Jeżeli wartość indeksu WIG 20 na koniec okresu inwestycji będzie równa lub wyższa od wartości początkowej i podczas okresu inwestycji wartość WIG 20 nigdy nie będzie równa bądź wyższa od bariery 135-150 proc. wartości początkowej, klient otrzyma zwrot 100 proc. zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych oraz zysk za okres umowny w wysokości 20-30 proc. w skali 2,5 roku (8-12 proc. w skali roku).
    • Jeżeli wartość WIG 20 w jakimkolwiek momencie inwestycji będzie równa bądź przekroczy barierę 135-150 proc. początkowej wartości lub wartość WIG 20 na koniec okresu inwestycji będzie niższa od wartości początkowej, klient otrzyma zwrot 100 proc. zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych bez dodatkowego zysku. 

 

Obserwacja bariery jest ciągła – każdego dnia na zamknięciu notowań. Wysokość bariery oraz zysku zostanie ostatecznie ustalona po zakończeniu okresu subskrypcji. Oczekiwana wartość bariery wynosi 143 proc. Oczekiwana wartość zysku wynosi 25 proc. w skali 2,5 roku (10 proc. w skali roku).

 Od końca 2009 roku PKO Bank Polski regularnie oferuje produkty strukturyzowane. Obecnie trwa subskrypcja 15 produktów strukturyzowanych długoterminowych.

Dzięki regularnej ofercie produktów strukturyzowanych PKO Bank Polski w 2011 roku zwiększył swój udział w wolumenie sprzedaży produktów na rynku ponad dwukrotnie w stosunku do 2010 roku podkreśla Adam Frankowski, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych.

źródło: PKO Bank Polski


Tagi: , , , ,