Kredyty

Zapisy na lokatę strukturyzowaną Giełdowa Dwudziestka II w mBanku

poleć drukuj

Do 8 sierpnia br. klienci mBanku mogą składać zapisy na lokatę strukturyzowaną Giełdowa Dwudziestka II, której aktywem bazowym są kontrakty terminowe na WIG20. Zysk z lokaty w skali roku może sięgnąć 12 proc.

Strategia Lokaty Inwestycyjnej Giełdowa Dwudziestka II zakłada wzrost cen kontraktów terminowych na WIG20 w perspektywie najbliższego roku. Zysk z lokaty uzależniony jest od wartości aktywa bazowego zanotowanej na dwa dni robocze przed zakończeniem inwestycji, czyli 07 sierpnia 2013 r. Maksymalnie może on wynieść 12 proc. p.a.

– Produkt o podobnej konstrukcji oferowany był klientom mBanku w kwietniu tego roku i cieszył się dużym zainteresowaniem – mówi Michał Szrajber,odpowiedzialny za wdrożenie produktu w mBanku. – Za spełnieniem prognozowanego przez nas scenariusza przemawiają m.in. silne fundamenty polskiej gospodarki wyróżniającej się na tle regionu. W czerwcowym raporcie, Bank Światowy zakłada silne spowolnienie w krajach naszego regionu, jednak dla Polski przewiduje on wzrost PKB na poziomie 2,9 proc. w tym roku i 3,2 proc. w 2013 r. Prognozy te w połączeniu ze stabilną sytuacją fiskalną państwa zwiększają atrakcyjność naszego rynku, co powinno wpłynąć na pozytywne zachowanie się indeksu WIG20 – mówi Szrajber. – Dla wyniku lokaty nie bez znaczenia mogą być też atrakcyjne wyceny polskich spółek, które powinny zachęcać kapitał długoterminowy do zwiększania zaangażowania w ich akcje. Na dzień 23 lipca br. wskaźnik cena do wartości księgowej (C/WK) dla spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 wynosił 1,1 co jest jednym z niższych wskaźników w ostatnim dziesięcioleciu – wyjaśnia ekspert mBanku.
 
Zapisy w ramach subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Giełdowa Dwudziestka II przyjmowane będą do 8 sierpnia br. za pośrednictwem systemu transakcyjnego mBanku oraz mLinii. Minimalna kwota inwestycji wynosi 1 tys. zł. Lokata objęta jest 100 proc. gwarancją zainwestowanego kapitału. Klient nie ponosi też opłaty za jej uruchomienie i zarządzanie.

Źródło: mBank


Tagi: , , ,