Kredyty

Deutsche Bank PBC rozpoczyna subskrypcję Certyfikatów strukturyzowanych Bonus

poleć drukuj

W Deutsche Bank PBC rozpoczynają się zapisy w ramach subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Bonus powiązanych ze złotem. Certyfikaty o 18-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym, których emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie, zapewniają ochronę 100 proc. zainwestowanego kapitału w dniu zapadalności i umożliwiają osiągnięcie zysku w wysokości 24,99 proc. Zapisy na Certyfikaty Bonus przyjmowane są w Oddziałach Deutsche Bank PBC do 30 sierpnia br.

Certyfikaty Bonus to instrument finansowy o 1,5-rocznym horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie.

Inwestycja stanowi alternatywę dla bezpośredniego lokowania kapitału w złoto. Jeśli w okresie jej trwania cena złota nie dotknie ani nie przekroczy bariery w wysokości 125 proc. poziomu początkowego (która zostanie ustalona 10 września 2012 r.), maksymalna stopa zwrotu z certyfikatów może wynieść 24,99 proc. w skali 18 miesięcy. Jeśli w trakcie inwestycji, któregokolwiek dnia na zamknięciu sesji, poziom aktywa bazowego osiągnie lub przekroczy poziom 125 proc. wartości początkowej, posiadacz certyfikatów otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o bonus w wysokości od 2 do 5 proc. Ostateczną wartość bonusu emitent ustali nie później niż jeden dzień przed końcem subskrypcji. Natomiast, jeżeli podczas trwania inwestycji poziom aktywa bazowego na zamknięciu nigdy nie będzie równy ani nie przekroczy bariery 125 swojej wartości początkowej, a w dniu ustalenia poziomu końcowego cena złota znajdzie się na poziomie początkowym lub poniżej, Inwestor otrzyma zainwestowany kapitał.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Cena emisyjna jednego Certyfikatu, obowiązująca w trakcie subskrypcji, wynosi 100 złotych (plus opłata subskrypcyjna z tytułu złożenia zapisu w wysokości do 0,5 proc.), przy czym minimalna kwota inwestycji to 1000 złotych (10 certyfikatów).

Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Bonus powiązanych ze złotem do notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawowe parametry Certyfikatów Bonus powiązanych ze złotem:

 • Forma prawna: certyfikat
 • Emitent: Deutsche Bank AG, Londyn
 • Waluta: PLN
 • Cena emisji: 100 zł za jeden certyfikat (plus opłata z tytułu złożenia zapisu
  w wysokości do 0,5 proc. ceny emisji)
 • Minimalna kwota inwestycji: 1000 zł (10 certyfikatów)
 • Aktywo bazowe: złoto (GOLDLNPM <Comdty>)
 • Zysk z inwestycji: 100 proc. partycypacji we wzroście cen złota, przy założeniu,
  że w czasie trwania inwestycji cena złota nie osiągnie ani nie przekroczy poziomu 125 proc. wartości początkowej
 • Bonus: 2 – 5% (ostateczna wartość kuponu zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji)
 • Bariera: 125% poziomu początkowego
 • Zapadalność: 18 miesięcy
 • Okres subskrypcji: do 30 sierpnia 2012 r.
 • Planowana data emisji: 10 września 2012 r.
 • Dzień ustalenia poziomów początkowych: 10 września 2012 r.
 • Dzień ustalenia poziomów końcowych: 10 marca 2014 r.
 • Dzień zapadalności: 17 marca 2014 r.
 • Ochrona 100 proc. zainwestowanego kapitału (pomniejszonego o opłatę subskrypcyjną)
 • Notowania: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

 

Źródło: Deutsche Bank PBC

 


Tagi: , , ,