Kredyty

Nowa lokata inwestycyjna w ofercie ING Banku Śląskiego

poleć drukuj

ING Bank Śląski zaoferował klientom nowy produkt strukturyzowany – Inwestycyjną Lokatę Terminową „PetroInwestycja”. Jest to 3-letnia lokata inwestycyjna, w której zagwarantowane w pierwszym roku oprocentowanie jest stałe i wynosi 5,25% w skali roku, natomiast wysokość oprocentowania w dwóch kolejnych latach będzie uzależniona od wzrostu ceny ropy naftowej. Subskrypcja potrwa do 13 kwietnia br.

„Inwestycyjna Lokata Terminowa „PertroInwestycja”, to już trzecia oferowana przez nas w ostatnim kwartale lokata inwestycyjna gwarantująca naszym klientom uzyskanie dochodów na z góry określonym poziomie, uzupełniona o element inwestycyjny”– powiedział Dariusz Maliszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Detalicznych Produktów Inwestycyjnych i Bancassurance w ING Banku Śląskim.

Lokata inwestycyjna „PetroInwestycja” w odróżnieniu od klasycznych dostępnych na rynku produktów strukturyzowanych, kładzie nacisk na zagwarantowanie zarówno kapitału, jaki i z góry zdefiniowanego oprocentowania. Te bezpieczne elementy produktu są uzupełnione o strategię inwestycyjną opartą o zachowanie się instrumentu bazowego. W efekcie klient nabywa gotowy wehikuł inwestycyjny, stanowiący połączenie lokaty bankowej o stałej stopie procentowej z inwestycją, która nie może przynieść straty, a jedynie potencjalny dodatkowy dochód dla jego nabywcy.

„Gwarantowane oprocentowanie w pierwszym roku tej trzyletniej inwestycji wynosi 5,25%. Oprocentowanie w kolejnych dwóch latach będzie uzależnione od wzrostu ceny ropy naftowej. W optymistycznym scenariuszu klient w drugim i trzecim roku inwestycji może osiągnąć dodatkowe oprocentowanie w wysokości 10% za każdy rok. W efekcie, o ile cena ropy naftowej będą zmieniała się zgodnie z przyjętym w produkcie scenariuszem, klient może osiągnąć maksymalne oprocentowanie na poziomie 25,25 % za cały okres inwestycji” dodaje Maliszewski.

Minimalna kwota inwestycji to 3.000 zł. Lokata zapewnia 100%-ową gwarancję wpłaconych środków na koniec okresu trwania lokaty.

Źródło: ING Bank Śląski


Tagi: , , , , ,