Kredyty

Nowe inwestycyjne lokaty terminowe w ofercie ING Banku Śląskiego

poleć drukuj

ING Bank Śląski zaoferował klientom dwa nowe produkty strukturyzowane – Inwestycyjne Lokaty Terminowe „Postaw na złoto” i „Mocny kwartet”. Są to 2-letnie lokaty, w których końcowa wysokość oprocentowania będzie uzależniona od wzrostu cen surowców. Subskrypcje obu produktów potrwają do 22 czerwca br.

”Postaw na złoto” to klasyczny produkt strukturyzowany z gwarancją 100% zainwestowanego kapitału i oprocentowaniem w całości opartym o zmianę wartości ceny instrumentu bazowego – indeksu ceny złota. „Mocny kwartet” to połączenie klasycznej lokaty z produktem strukturyzowanym. Gwarantowane oprocentowanie w pierwszym roku tej dwuletniej inwestycji wynosi 5,50%. Oprocentowanie w drugim roku będzie uzależnione od zmiany ceny na światowych rynkach – koszyka czterech surowców: ropy naftowej, srebra, miedzi i kukurydzy. W efekcie klient może osiągnąć maksymalne oprocentowanie na poziomie 15,50% za okres inwestycji – powiedział Dariusz Maliszewski, zastępca Dyrektora Departamentu Detalicznych Produktów Inwestycyjnych i Bancassurance w ING Banku Śląskim.

Najważniejsze parametry produktu Inwestycyjna Lokata Terminowa „Postaw na Złoto” to:

  • instrument bazowy: cena złota – Indeks GOLDLNPM,
  • możliwość osiągnięcia zysku w wysokości 20% za okres 24 miesięcy na koniec okresu inwestycji, uzależnionego od wzrostu instrumentu bazowego.

Najważniejsze parametry produktu Inwestycyjna Lokata Terminowa „Mocny Kwartet” to:

  • instrument bazowy: koszyk surowców (srebro, ropa, miedź, kukurydza),
  • gwarancja zysku w wysokości 5,5%, oraz na koniec okresu inwestycji możliwość osiągnięcia dodatkowego zysku w wysokości 10% (wynikający ze zmiany wartości instrumentu bazowego) – maksymalny łączny zysk z inwestycji może wynieść 15,5%,
  • dwa okresy inwestycji:

– w pierwszym roku zysk jest gwarantowany i wynosi 5,5% (brak uzależnienia w pierwszym roku trwania produktu zysku od zachowania się aktywa bazowego),

– w drugim roku zysk zależy od zachowania się instrumentu bazowego i może wynieść maksymalnie 10%.

Cechy wspólne dla obu produktów to:

  • 100%-owa gwarancja wpłaconych środków,
  • minimalna kwota wpłaty 3 tys.,
  • okres inwestycji: 24 miesiące.

 

Źródło: ING Bank Śląski


Tagi: , , , , ,