Kredyty

Kredyt Bank należy do spółek notowanych w RESPECT Index

poleć drukuj

Kredyt Bank drugi raz z rzędu został pozytywnie oceniony przez niezależnych ekspertów GPW, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Deloitte kwalifikujących spółki giełdowe do RESPECT Index. Bank spełnił wysokie kryteria badania i pozostaje w prestiżowym gronie spółek notowanych w tym indeksie.

Kredyt Bank ponownie przeszedł pomyślnie proces weryfikacji i znalazł się w ogłoszonym 31 stycznia 2012 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych nowym składzie indeksu RESPECT, pierwszym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie. Utrzymanie pozycji w tym indeksie oznacza, że bank spełnia bardzo wysokie wymagania kwalifikacyjne i działa zgodnie z najwyższymi standardami ładu korporacyjnego, relacji inwestorskich, ładu informacyjnego, jak też zarządzania środowiskowego, zaangażowania społecznego czy relacji z pracownikami.

W zakończonej właśnie IV edycji projektu do indeksu trafiły 23 spółki spośród ponad 100 poddanych ocenie. Publikacja indeksu w nowym składzie rozpocznie się 1 lutego 2012 r.

Respect Index pozwala na rzetelną i w pełni obiektywną ocenę aktywności spółek w wielu różnych obszarach zarządzania, w tym umiejętności łączenia celów biznesowych z celami społecznymi, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich interesariuszy firmy. Dlatego cieszę się, że pozostajemy nadal w tym elitarnym groniepowiedziała Monika Nowakowska, dyrektor Biura Public Relations Kredyt Banku.

Celem projektu RESPECT Index jest wyłonienie, a tym samym wyróżnienie polskich spółek z głównego rynku GPW, zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Projekt podkreśla też atrakcyjność inwestycyjną tych spółek. Uwzględnienie w procesie kwalifikacyjnym dodatkowego parametru płynności, RI stanowi realny punkt odniesienia dla inwestorów.

Publikacja pierwszego składu indeksu RESPECT na GPW miała miejsce 19 listopada 2009 r. Liczba jego uczestników jest zmienna. W skład pierwszego indeksu weszło 16 spółek (ze 119 zaproszonych do badania). Portfel drugiego indeksu ogłoszono 25 stycznia 2011 r. Spośród 140 branych pod uwagę do portfela RI trafiło również 16 spółek. W III edycji, w indeksie opublikowanym 14 lipca 2011 r., notowane były 22 spółki. Obecny portfel RI liczy 23 spółki. Rewizja składu indeksu odbywa się raz na pół roku.

Źródło: Kredyt Bank


Tagi: ,