Kredyty

ING Bank Śląski instytucją finansową odpowiedzialną społecznie

poleć drukuj

ING Bank Śląski, jako jedyna instytucja finansowa, został wyróżniony przez tygodnik POLITYKA Srebrnym Listkiem CSR. Tym samym bank znalazł się w gronie 17. firm stosujących w codziennej działalności najlepsze praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności.

Tegoroczna „Lista 500 POLITYKI” została rozszerzona o zestawienie firm odpowiedzialnych społecznie, które nagrodzono symbolicznymi złotymi i srebrnymi listkami CSR.

Lista wyróżnionych firm została opracowana na podstawie badania ankietowego dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w polskich przedsiębiorstwach. Do dużych przedsiębiorstw (o przychodach powyżej 250 mln zł) rozesłano 1200 ankiet, z czego otrzymano 287 odpowiedzi. Ankietę przygotowano w oparciu o normę ISO 26000, która wskazuje obszary, w jakich firmy odpowiedzialne społecznie powinny podejmować działania. Pytania dotyczyły kluczowych dla CSR obszarów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, relacji z pracownikami, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest fundamentem działania ING Banku Śląskiego. We wszystkich przedsięwzięciach bank uwzględnia potrzeby interesariuszy, dba o środowisko i potrzeby lokalnych społeczności. Bank znajduje się w składzie pierwszego w Polsce, giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index, zajmuje I miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2012 w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy, a także jest Firmą Bliską Środowisku. Dodatkowo, bank jako odpowiedzialny pracodawca, tworzy przyjazne miejsca pracy, za co uhonorowany został tytułem TOP Employers.

Źródło: ING Bank Śląski


Tagi: , , , , ,