Kredyty

Godło Dobry Pracodawca 2012 dla Deutsche Bank PBC

poleć drukuj

Deutsche Bank PBC został nagrodzony godłem „Lider Społecznej Odpowiedzialności – Dobry Pracodawca 2012” przyznawanym przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Forum Biznesu.

W ramach organizowanego corocznie konkursu, redakcja Forum Biznesu wytypowała instytucje spełniające zasadnicze założenia koncepcji CSR (Corporate Social Responsibility, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu). Podstawowe kryteria wyboru obejmowały m.in. stopień zaangażowania firm w działalność charytatywną, sponsorską, realizowaną politykę firmy jako pracodawcy oraz inne pozytywne aspekty działalności wpływające na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa.

Deutsche Bank PBC wyróżniony został za swoje działania na rzecz Pracowników, m.in. wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych w ramach programu wolontariatu pracowniczego, angażowanie Pracowników w działania charytatywne (akcja „Świąteczna Paczka dla Domów Dziecka”, „Pomoc dla Powodzian”) oraz wsparcie ich aktywności sportowej. Ponadto Kapituła konkursu doceniła Bank za uwzględnienie w swoich działaniach aspektów różnorodności i równości szans wśród Pracowników (51 proc. osób na stanowiskach kierowniczych stanowią kobiety) oraz możliwość ciągłego rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach i programach rozwojowych.

– Otrzymana nagroda jest dla nas wielkim wyróżnieniem i potwierdzeniem słuszności realizowanych przez nas działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Sami widzimy i doceniamy wielki potencjał drzemiący wśród naszych Pracowników, którzy bardzo chętnie angażują się w organizowane przez Bank inicjatywy społeczne i charytatywne. Słuchamy ich głosu i wspólnie kreujemy przyjazne miejsce pracy. – mówi Sabina Salamon, Rzecznik Prasowy Grupy Deutsche Bank w Polsce.

Źródło: Deutsche Bank PBC


Tagi: ,