Serwis informacyjny dla klientów Private Banking Nordea Banku

Od 25 marca Nordea Bank Polska uruchamia na stronie internetowej serwis dotyczący oferty dla segmentu Private Banking. Klienci korzystający z tego typu usług w banku będą mieli własną platformę informacyjną. Bankowość Prywatna w Grupie Nordea cieszy się długą tradycją. Istnieje … Czytaj dalej

Rekordowe wyniki w 2012 roku Banku Pocztowego

15 marca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego. ZWZ przyjęło sprawozdania finansowe za 2012 roku. Ponadto udzieliło absolutorium Zarządowi Banku oraz Radzie Nadzorczej Banku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego zatwierdziło przyjęte wcześniej przez Radę Nadzorczą Banku Sprawozdania finansowe … Czytaj dalej