Kredyty

Wiadomości finansowe

RSS

Rekordowe wyniki w 2012 roku Banku Pocztowego

15 marca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego. ZWZ przyjęło sprawozdania finansowe za 2012 roku. Ponadto udzieliło absolutorium Zarządowi Banku oraz Radzie Nadzorczej Banku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego zatwierdziło przyjęte wcześniej przez Radę Nadzorczą Banku Sprawozdania finansowe … Czytaj dalej