Kredyty

2012 rok spełnił oczekiwania Citi Handlowy

poleć drukuj
Po raz pierwszy od momentu wejścia banku na GPW w Warszawie S.A. wynik jednostkowy sięgnął poziomu 1 mld zł.

Rok 2012 był rokiem trudnym. Tym bardziej zespół Citi Handlowy nie może odmówić sobie satysfakcji. Wyniki za miniony rok potwierdziły skuteczność strategii, którą przyjęliśmy jeszcze w 2010 roku oraz słuszność podjętych zmian zrealizowanych przez nas w 2012 roku. Ubiegły rok przyniósł również wymierne korzyści inwestorom. Akcje Citi Handlowy były w czołówce spółek z najwyższym wzrostem na warszawskim parkiecie. W nowy 2013 rok wchodzimy w poczuciu silnej pozycji konkurencyjnej i z nowymi projektami. Ten rok i zaplanowane na niego nowości produktowe oraz systemowe pozwolą nam jeszcze bardziej wzmocnić nasza przewagę konkurencyjną – powiedział Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy.

Spektakularny wzrost

W 2012 roku Citi Handlowy wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 970,1 mln zł, co oznacza wzrost o 32 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Wynik netto za 2012 rok, stanowi najlepszy wynik roczny z działalności biznesowej od wejścia banku na giełdę. Przychody banku wzrosły o 12,4 proc. rok do roku i osiągnęły poziom 2 727 mln zł. Bank zamknął 2012 rok 4 proc. wzrostem wyniku odsetkowego, który sięgnął poziomu 1 488 mln zł Nieznacznie spadł wynik z tytułu opłat i prowizji z kwoty 643,2 mln zł w 2011 roku do poziomu 598,9 mln zł koniec minionego roku. Spadek w wysokości niecałych 7 proc. to przede wszystkim pochodna niższych przychodów prowizyjnych związanych ze spadkiem obrotów akcjami na rynku wtórnym GPW w Warszawie S.A.

Lider działalności skarbcowej

W 2012 roku, pomimo niesprzyjających warunków ekonomicznych i wyhamowania wzrostu wymiany handlowej w Polsce, bank utrzymał wysoki poziom wolumenu transakcji walutowych z klientami korporacyjnymi. Znacząco wzrósł wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych z poziomu 30,1 mln zł do aż 279,5 mln zł. Istotną poprawę na tej linii bank odnotował dzięki realizacji zysków przy spadających rentownościach obligacji w ubiegłym roku. W rezultacie wzrost łącznego wyniku w obszarze działalności skarbcowej wyniósł aż 96 proc. rok do roku do poziomu 651,4 mln zł.

Koszty pod kontrolą

W ubiegłym roku bank zakończył proces restrukturyzacji. Wyprzedzając tym samym rynek i odnotowując pierwsze efekty zmian już w poprzednim roku. Bank potwierdził swoją skuteczność w zakresie kontroli kosztów i odnotował spadek kosztów działania o 3 proc. rok do roku (po wyłączeniu 42,2 mln zł rezerwy restrukturyzacyjnej). Co wraz ze wzrostem przychodów wpłynęło na obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów z poziomu 59 proc. w 2011 roku do 52 proc. w 2012.

Lider jakości

Bank w 2012 roku potwierdził swoją skuteczność w budowaniu silnej pozycji rynkowej poprzez zwiększanie jakości obsługi klientów. Citi Handlowy stanął na podium niezależnego rankingu „Bank Przyjazny Newsweekowi” zdobywając w nim trzecie miejsce. To, że wysoka jakość obsługi to podstawowy wyróżnik Citi Handlowy, potwierdził też ranking „Jakość na Bank” TNS OBOP. Bank zdobył w nim drugie miejsce. Sukcesy w niezależnych rankingach to wynik prac na szeregiem inicjatyw klientowskich.

Liczba tych, które Citi Handlowy zrealizował wspólnie z klientami poprzez zaangażowanie Rzecznika Klienta przekroczyła w 2012 roku 70. W rezultacie bank może się dzisiaj pochwalić m.in. szybkim procesem pożyczki gotówkowej z decyzją kredytową w ciągu 1 godziny czy też najwyższym standardem odpowiedzi na reklamację w ciągu zaledwie 4 dni wobec średniej 30 dni w sektorze bankowym. Kolejno wdrażane inicjatywy na rzecz poprawy satysfakcji klienta pozwalają bankowi utrzymać na wysokim poziomie wskaźnik NPS. W 2012 roku NPS dla jakości obsługi w oddziałach wyniósł 44 proc., dla obsługi klientów Citigold – 49 proc. W przypadku CitiService, telefonicznego centrum obsługi przedsiębiorców, NPS na koniec minionego roku sięgnął pułapu 69 proc.

Lider innowacyjności

Citi Handlowy konsekwentnie rozwija innowacyjne rozwiązania i odnotowuje kolejne sukcesy. Wdrożona 2 lata temu bankowość mobilna Citi Mobile rok 2012 zamknęła wynikiem 111 tys. klientów. To nie koniec mobilnych rozwiązań, bo w 2012 roku bank wprowadził także dla klientów korporacyjnych i MPS dostęp do bankowości elektronicznej przez telefon komórkowy.

Na popularności zyskuje też innowacyjna platforma transakcyjna CitiFX Pulse adresowana do klientów korporacyjnych. Ponad 70% transakcji wymiany walutowej minionego roku zawartych zostało właśnie poprzez CitiFX Pulsce.

Źródło: Citi Handlowy


Tagi: ,