Kredyty

3 miejsce dla Lokaty Dynamicznie Rosnącej INVEST-BANKU

poleć drukuj

INVEST-BANK został wyróżniony przez serwis Money.pl, który na początku lutego przeprowadził badanie atrakcyjności lokat oferowanym Klientom indywidualnym.

Spośród 37 banków Lokata Dynamicznie Rosnąca INVEST-BANK zajęła 3 miejsce w kategorii depozytów o 12 miesięcznym okresie deponowania.

Warunki założenia Lokaty Dynamicznie Rosnącej są jasne i proste:
· minimalna kwota: 3.000 zł,
· okres deponowania: 4×3 miesiące,
· oprocentowanie progresywne tj. rośnie co każde 3 miesiące,
· stopa procentowa: stała w poszczególnych okresach odsetkowych
przez cały okres deponowania środków,
· kapitalizacja odsetek po każdym zakończonym okresie odsetkowym,
· wypłata odsetek:
– po zakończonym okresie odsetkowym, przelewem na rachunek osobisty
Klienta prowadzony w INVEST-BANKU,
– po okresie deponowania lub w dniu likwidacji Lokaty, w formie gotówkowej
lub bezgotówkowej.

Dyspozycję otwarcia Lokaty Dynamicznie Rosnącej można złożyć:
· w każdej placówce INVEST-BANKU,
· poprzez bankowość internetową IBnet24,
· w Oddziale Telefonicznym pod nr 801 44 55 66 lub (61) 8 461 461.

Źródło: INVEST-BANK


Tagi: , , ,