Kredyty

Dobre półrocze 2012 roku dla Banku Pocztowego

poleć drukuj

W pierwszym półroczu 2012 r. Bank Pocztowy, opierając się o strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską, pozyskał niemal 120 tys. Klientów, dzięki czemu na koniec czerwca obsługiwał prawie 1,2 mln Klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw.

 

– Pierwsze półrocze 2012 roku było dla nas bardzo udane. Bank Pocztowy wypracował skonsolidowany zysk netto na poziomie 15,5 mln zł, czyli o 6,7 mln zł wyższy niż w pierwszym półroczu 2011 roku – powiedział Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

W ciągu pierwszego półrocza Bank skutecznie realizował wynikające ze Strategii założenia biznesowe. Liczba Pocztowych Kont Standard i Nestor wzrosła o ponad 111 tys., na koniec czerwca dając poziom 626 tys. rachunków prowadzonych przez Bank Pocztowy (przyrost o 221 tys. r/r). Dynamiczna akwizycja kont w pierwszym kwartale br. plasowała Bank na drugim miejscu na rynku pod tym względem.*

– Od trzech lat notujemy wzrost średniomiesięcznej sprzedaży rachunków bieżących. W 2012 r. wynosiła ona około 19,1 tys. kont, podczas gdy jeszcze w 2010 r. było to niewiele ponad 10 tys. sztuk – podkreśla Tomasz Bogus. Bardzo cieszy nas zwiększona sprzedaż w sieci Poczty Polskiej. W pierwszym półroczu sprzedaż kont przez Pocztę znacząco przewyższyła plan i osiągnęła poziom niemal 100 tys. sztuk – dodał Prezes Bogus.

Bank Pocztowy zanotował również znaczące przyrosty w segmencie hipotecznym. Sprzedaż kredytów wyniosła prawie 600 mln zł w ciągu pierwszych 6 miesięcy roku. Na koniec II kw. ich saldo było bliskie 2,2 mld zł (przyrost o 1,1 mld zł r/r). Tym samym Bank potwierdził w pierwszym półroczu swoje miejsce w pierwszej dziesiątce Banków sprzedających najwięcej kredytów hipotecznych.

Wbrew ogólnym tendencjom na rynku Bank odnotował wzrost również w kredytach konsumpcyjnych. Ich sprzedaż w pierwszym półroczu 2012 r. wyniosła 306 mln zł, a saldo 1,1 mld zł (przyrost o 200 mln zł r/r).

W styczniu Bank Pocztowy wprowadził do swojej oferty Pocztowe Konto Oszczędnościowe. W ciągu pół roku Klienci otworzyli niemal 40 tys. rachunków tego typu, deponując na nich 1,1 mld zł. Jednocześnie Konto to stało się wiodącym produktem oszczędnościowym dla Klientów Banku.
W bankowości instytucjonalnej saldo kredytów osiągnęło poziom 1,1 mld zł (przyrost o 12% r/r). Było to możliwe, dzięki sprzedaży kredytów na poziomie 174 mln zł (wzrost o 29% r/r). Do 505 mln zł wzrosły również średnie środki zdeponowane na rachunkach bieżących.

Wyniki finansowe

Osiągnięte wyniki sprzedażowe miały swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Bank Pocztowy wypracował skonsolidowany zysk netto na poziomie 15,5 mln zł, o 6,7 mln zł wyższy niż w pierwszy półroczu ubiegłego roku (wzrost o 76% r/r). Skonsolidowany wynik na działalności bankowej (WNDB) wyniósł 145,7 mln zł (121,6 mln zł na koniec półrocza 2011 r.). Łączne saldo kredytów na 30 czerwca 2012 r. wyniosło 4,4 mld zł (3,0 mld po II kw. 2011 r.), a depozytów ogółem 5,1 mld zł (4,0 mld zł rok wcześniej).

Ponadto Bank odnotował wzrost sumy bilansowej o 1,3 mld zł – osiągnęła ona na koniec czerwca 2012 r. 5,8 mld zł. Zmniejszeniu w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku uległ wskaźnik C/I (z amortyzacją), który wyniósł 77,8% (87,5% w analogicznym okresie 2011 r.). Współczynnik wypłacalności na koniec pierwszego półrocza 2012 r. wynosił bezpieczne 12,3%. Bank poprawił też wskaźnik ROE netto, który po pierwszym półroczu 2012 r. wyniósł 9,4% (5,9% w pierwszym półroczu 2011 r.).

Wśród istotnych projektów strategicznych, Bank kontynuował rozwój sieci placówek bankowych w urzędach pocztowych – pod koniec czerwca br. działało ich już 150. Po stronie Poczty rozpoczęła się również rekrutacja do Pocztowych Stanowisk Finansowych (PSF) o spójnej z Placówkami Banku wizualizacji. Do końca roku powstanie 40 takich punktów, obsługiwanych przez pracowników Poczty Polskiej.  Docelowo ma funkcjonować 640 stanowisk tego typu.

Oferta Banku Pocztowego spotkała się w pierwszym półroczu z licznymi wyróżnieniami. Bank zwyciężył w prestiżowym plebiscycie „50 największych Banków w Polsce” w kategorii banków finansujących nieruchomości. Kolejny raz docenione zostało również Pocztowe Konto Nestor, wybrane najlepszym kontem dla tradycjonalisty. Z wyróżnieniami spotkało się również Pocztowe Konto Firmowe.

Źródło: Bank Pocztowy


Tagi: , ,