Kredyty

Dwa nowe produkty oszczędnościowo-inwestycyjne w BGŻOptima

poleć drukuj

BGŻOptima wprowadza do oferty dwa nowe produkty oszczędnościowo-inwestycyjne: polisolokatę i polisę strukturyzowaną. Oba łączą atrakcyjne oprocentowanie zainwestowanych środków z gwarancją wpłaconego kapitału. Zostały przygotowane we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa SA.

Jak podkreśla Piotr Grzybczak, dyrektor zarządzający BGŻOptima, nowe produkty są komplementarne  do oferty tradycyjnych lokat i funduszy inwestycyjnych dostępnych obecnie w banku. Tym samym wpisują się w strategię BGŻOptima, aby zawsze oferować klientom atrakcyjne produkty pozwalające pomnażać ich oszczędności.

– Połączyliśmy dwie najbardziej obecnie poszukiwane przez klientów korzyści: możliwość uzyskania wysokiego zysku, przy jednoczesnym stuprocentowym zabezpieczeniu powierzonych nam środków – mówi Piotr Grzybczak. Dodatkowo, jak przystało na internetowego specjalistę od oszczędzania, przystąpienie do obu polis będzie się w BGŻOptima odbywało w sposób całkowicie zdalny.

Polisolokata BGŻOptima to produkt łączący cechy lokaty terminowej oraz ubezpieczenia na życie i dożycie. Oprócz ochrony ubezpieczeniowej, produkt gwarantuje wypłatę świadczenia z tytułu dożycia w wysokości 105,27 proc. Wysokość premii dla klienta jest zatem równa wypłacie z tradycyjnego depozytu o oprocentowaniu 6,5 proc., co plasuje polisolokatę BGŻOptima na czele najlepiej oprocentowanych produktów tego typu dostępnych obecnie na rynku. Wypłata po zakończeniu czasu trwania polisy jest zwolniona z 19 proc. podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki). Minimalna kwota przystąpienia do produktu to 2 000 zł. Każdy klient może posiadać dowolną liczbę polisolokat, jak również zakończyć je w dowolnym momencie trwania polisy, przy zachowaniu całości zainwestowanych środków.

Z kolei Polisa Stukturyzowana BGŻOptima to jak sama nazwa wskazuje rodzaj produktu strukturyzowanego dającego klientowi również dodatkowo ochronę ubezpieczeniową na życie i dożycie.  Produkt zapewnia 100 proc. gwarancji kapitału na koniec inwestycji, a potencjalny zysk nie będzie obciążony podatkiem od zysków kapitałowych. Konstrukcja instrumentu umożliwia korzystanie ze wzrostów cen ropy naftowej typu Brent na światowych rynkach (poprzez powiązanie z kontraktami terminowymi na zakup ropy na londyńskiej giełdzie ICE).

 – W naszej ocenie istnieje potencjał do wzrostu cen ropy naftowej na światowych rynkach, do którego przyczynią się m.in. zwiększone zapotrzebowanie na surowiec m.in. po stronie Chin oraz ryzyko wzrostu globalnej presji inflacyjnej wynikające z konieczności dalszego dodruku dolara i innych walut (w tym złotego) dla zbilansowania deficytów budżetowych i redukcji poziomu zadłużenia – mówi Michał Perłowski, który w BGŻOptima odpowiada za rozwój produktów inwestycyjnych. Wykonane przez BGŻOptima symulacje dla 2-letniej analogicznej inwestycji  pokazują, że średnia stopa zwrotu z hipotetycznej lokaty zapadającej w okresie od 30.04.2007 r. do 30.04.2012 r. wyniosła około 23 proc. Wynik ze strategii inwestycyjnej przeliczono za ostatnie 5 lat (tj. start pierwszej dwuletniej hipotetycznej inwestycji – kwiecień 2005; koniec ostatniej hipotetycznej inwestycji – kwiecień 2012) na podstawie danych historycznych z zastosowaniem partycypacji 100 proc.

Inwestycja w Polisę Strukturyzowaną BGŻOptima może zacząć się już od minimum 4 000 zł. Czas trwania polisy – 24 miesiące. Subskrypcja potrwa od 21 maja do 20 czerwca 2012 r. W celu obliczenia wysokości premii, będą brane pod uwagę: wartość początkowa wskaźnika (czyli wartość najbliższego do wygaśnięcia kontraktu na ropę naftową typu Brent notowanego na giełdzie ICE w Londynie) oraz wartość końcowa będąca średnią arytmetyczną wartości wskaźnika z dni obserwacji (wyznaczonych na 8 dni w okresie kolejnych 24 miesięcy).  Na koniec okresu inwestycji klient otrzyma od 70 do 100 proc. udziału we wzroście cen ropy naftowej (w zależności od wyceny instrumentu bazowego znanej po zakończeniu subskrypcji). Wysokość wskaźnika partycypacji zostanie ustalona po zakończeniu subskrypcji. Niezależnie od wysokości premii, klient ma pełną gwarancję wpłaconych środków na koniec trwania okresu ubezpieczenia.

Polisolokata dostępna jest w BGŻOptima od 15 maja, a Polisa Strukturyzowana znajdzie się w ofercie od 21 maja. Oba produkty mogą zakupić klienci posiadający Konto Indywidualne BGŻOptima i Konto BGŻOptima Biznes.

Źródło: BGŻOptima


Tagi: , , , , , ,