Kredyty

Media tradycyjne i internetowe najczęściej wybieranym źródłem wiedzy o finansach

poleć drukuj

Co drugi Polak czerpie wiedzę na ten temat finansów z internetu, prasy, telewizji lub radia. To ponad dwa razy więcej osób niż w przypadku Niemców, Holendrów czy Brytyjczyków. Polacy także najczęściej deklarują, że otrzymali edukację finansową  – wynika z badania „Finansowy Barometr ING”, zrealizowanego dla Grupy ING przez TNS NIPO w jedenastu krajach.

Druga edycja kwartalnego badania Grupy ING „Finansowy Barometr ING” została poświęcona wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie. Badanie zostało zrealizowane w jedenastu krajach mi.n. w: Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Holandii i Turcji.  Poszczególne edycje badania dotyczą różnych obszarów finansów osobistych – pierwsza była poświęcona oszczędzaniu.

W odróżnieniu od mieszkańców pozostałych przebadanych krajów, Polacy najczęściej wskazywali na media tradycyjne i internetowe jako źródło wiedzy o finansach. Na pytanie „Czy otrzymał Pan edukację finansową?”, 53% respondentów z Polski odpowiedziało „tak, sam czerpię wiedzę na ten temat z internetu, prasy, telewizji lub radia”. To najwyższy wynik wśród badanych krajów.

 Badanie „Barometr Finansowy ING” wykazało, że Polacy nie odstają znacząco pod względem wiedzy finansowej od poziomu mieszkańców Europy Zachodniej, chociaż jest miejsce na poprawę. W części badania oceniającej wiedzę konsumentów na temat produktów i usług istotnych z punktu widzenia zarządzania pieniędzmi, średni wynik uzyskany przez Polaków był zbliżony do mieszkańców pozostałych krajów. Mimo niewielkich różnic w wynikach testu, Polska zajęła dopiero siódme miejsce na jedenaście badanych państw.

Z badania wynika, że poziom kompetencji finansowych rzutuje na sposób gospodarowania pieniędzmi. Polscy respondenci wyróżnili się mało skrupulatną, w porównaniu z mieszkańcami pozostałych państw, kontrolą swoich spraw finansowych, a także dużym przywiązaniem do instytucji finansowych, z których usług korzystają. Polscy konsumenci najrzadziej ze wszystkich zmieniają produkty finansowe – lubią korzystać z oferty jednego banku (59%) – powiedział Grzegorz Ogonek, ekonomista ING Banku Śląskiego.

 Wybrane wyniki badania:

– Najpowszechniejszym źródłem wiedzy finansowej w Polsce jest internet oraz media – 53% Polaków czerpie wiedzę na ten temat z internetu, prasy, telewizji lub radia. To dwa razy więcej niż w przypadku Niemców, Holendrów czy  Brytyjczyków. Równocześnie tylko 21% Polaków zadeklarowało, że nie otrzymało żadnej edukacji finansowej. Dla porównania brak takiej edukacji wskazało 52% Brytyjczyków, 42% Francuzów i 41% Niemców,

– 96% Polaków uważa, że zagadnień finansowych powinno się uczyć w szkołach  – to najwyższy wynik spośród badanych krajów. Najmniej zwolenników takiego rozwiązania jest we Francji (74%),

– 41% Polaków uważa, że ich wiedza na temat finansów jest większa niż pozostałych rodaków. Tyle samo osób deklaruje, że wie tyle co inni. 17% respondentów z Polski uważa, że wie mniej niż inni,

– W badaniu zadano respondentom 5 pytań z zakresu finansów, aby ocenić ich wiedzę na temat produktów i usług istotnych z punktu widzenia zarządzania pieniędzmi. Polska zajęła 7 miejsce w teście z wiedzy finansowej. Najlepiej wyedukowani okazali się być Turcy, przy czym różnice między badanymi krajami nie były duże,

– Polacy nie mają potrzeby skrupulatnej kontroli swoich finansów – 51% kontroluje je w sposób umiarkowany, od czasu do czasu sprawdzając wyciągi z banku i kart. W pozostałych badanych krajach większość osób deklarowała, że kontroluje swoje finanse bardzo skrupulatnie (średnio tą odpowiedź wskazało 62% wszystkich respondentów),

– Kobiety są bardziej skrupulatne w zarządzaniu finansami. W Polsce ta różnica jest szczególnie widoczna – zdecydowana większość mężczyzn kontroluje swoje finanse w umiarkowany sposób,

– W większości badanych krajów dominuje opinia, że kobiety i mężczyźni tak samo zarządzają pieniędzmi. Tylko w Polsce, Hiszpanii i Turcji dominuje/przeważa pogląd, że kobiety zarządzają finansami lepiej niż mężczyźni,

– O pieniądze kłócą się najczęściej polskie pary. W Polsce liczba związków, w których partnerzy pokłócili się o pieniądze, jest najwyższa wśród badanych krajów (48% respondentów wobec średniej dla wszystkich krajów wynoszącej 30%). Liczba polskich par, które pokłóciły się o pieniądze jest wyższa od tych które takiego konfliktu nie miały,

– Polscy konsumenci najrzadziej zmieniają produkty finansowe i lubią korzystać z oferty jednego banku (59%). Dla porównania we wszystkich badanych krajach średnio 49% osób zadeklarowało, że nie zmienia produktów finansowych,

– Ze wszystkich badanych krajów Polacy najczęściej deklarowali, że dorabiają do pensji – 46% respondentów z Polski próbuje dorobić, pracując więcej lub podejmując się dodatkowych zajęć. We wszystkich badanych krajach średnio 24% osób zadeklarowało, że dorabia do pensji.

Badanie „Finansowy Barometr ING” zostało zrealizowane w marcu i kwietniu 2012 r. na grupie 11077 respondentów w 11 krajach (Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Austria, Hiszpania, Włochy, Holandia,  Belgia, Luksemburg, Turcja). Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Grupy ING przez TNS NIPO.

Źródło: ING Bank Śląski


Tagi: , , , ,