Kredyty

Konto oszczędnościowe o stałym oprocentowaniu w Idea Bank

poleć drukuj

Gwarantowane 8,5% rocznie przez 10 lat? Zysk jak z inwestycji na giełdzie, ale bez ryzyka? Tak wygląda nowa propozycja Idea Banku. Nie dość, że bank wprowadza najdłuższy na rynku depozyt o stałym oprocentowaniu, to jeszcze oszczędzający ma szanse uniknąć podatku Belki.

Nowe konto oszczędnościowe Idea Banku ma postać Indywidulanego Konta Emerytalnego. Bank wprowadza taki instrument do swojej oferty po raz pierwszy. Chce w ten sposób zachęcić Polaków do myślenia o emeryturze, ale też dać im możliwość oszczędzania bez podatku Belki. – Ogromna popularność lokat antybelkowych w ostatnim roku świadczy o tym, że brak podatku jest najlepszą zachętą do oszczędzania – mówi Dariusz Makosz, dyrektor zarządzający w Idea Banku. – Budując naszą nową ofertę postanowiliśmy wykorzystać ten czynnik. Skorzystaliśmy z gotowego rozwiązania, jakim są Indywidualne Konta Emerytalne, bo jest to jedyny instrument, który z jednej strony daje możliwość zwolnienia z podatku Belki, a z drugiej wpisuje się w kampanię społeczną na rzecz potrzeby dobrowolnego oszczędzania na emeryturę – dodaje.

Zysk jak z giełdy, ale bez ryzyka

Konto oszczędnościowe „Tax Free” Idea Banku ma dwie cechy wyróżniające je spośród innych form IKE oferowanych na rynku. Po pierwsze ma postać depozytu bankowego o charakterze odnawialnym. IKE w tej postaci oferuje obecnie tylko kilka banków komercyjnych, a wartość środków zgromadzonych na „bankowych” IKE stanowi zaledwie 11% ich łącznej wartości. Po drugie IKE Idea Banku jest pierwszym depozytem objętym gwarancją oprocentowania. Uwzględniając te dwa czynniki można powiedzieć, że konto „Tax Free” Idea Banku jest jedną z najbardziej bezpiecznych form oszczędzania na emeryturę i jednocześnie najdłuższym na rynku depozytem bankowym o stałym oprocentowaniu. Jednocześnie oferowane stawki oprocentowania można przyrównać do średniorocznych stóp zwrotu z instrumentów charakteryzujących się ekspozycją na rynek akcji (fundusze polskich akcji osiągnęły w ostatnich 10 latach tzw. wygładzoną stopę zwrotu na poziomie 8% rocznie).

Stałe oprocentowanie przez 5 lat

Nowy produkt Idea Banku jest dostępny w kilku wariantach: podstawowym i dwóch promocyjnych – z kontem lub dodatkowym programem regularnego oszczędzania. W wersji standardowej środki zgromadzone na rachunku „Tax Free” są oprocentowane na poziomie 5,15% przez pierwszych pięć lat, a po tym okresie – według zmiennej stopy WIBOR 3M. Odsetki kapitalizowane są co miesiąc, co oznacza, że efektywne oprocentowanie w ciągu pięciu lat, w których oprocentowanie jest stałe, wynosi 5,27% rocznie. Z uwagi na to, że posiadacz IKE może skorzystać ze zwolnienia z podatku Belki, oprocentowanie to można porównać z oprocentowaniem na poziomie 6,5% w przypadku „zwykłej”, czyli opodatkowanej lokaty.

… lub dziesięć

W wariancie z dodatkowym programem systematycznego oszczędzania oprocentowanie w pierwszym roku może być wyższe od 2 do nawet 18 punktów procentowych od oprocentowania bazowego. Po upływie 12 miesięcy, przez 9 kolejnych lat, oszczędności zgromadzone na rachunku oprocentowane będą na poziomie 6,68% w stosunku rocznym. Uwzględniając miesięczna kapitalizację odsetek daje to efektywne oprocentowanie na poziomie 6,89% rocznie oraz tzw. ubruttowione oprocentowanie na poziomie 8,5%.

Z kolei klienci, którzy oprócz konta emerytalnego założą w banku konto firmowe lub rachunek osobisty i będą z niego aktywnie korzystać (minimum 1000 zł wpływów co miesiąc i transakcje kartą na kwotę minimum 400 zł) przez okres 5 lat otrzymają gwarantowane oprocentowanie na poziomie 5,53% w stosunku rocznym. Dzięki miesięcznej kapitalizacji odsetek oprocentowanie efektywne przez pierwszych pięć lat będzie wynosić 5,76% rocznie. Z kolei tzw. oprocentowanie ubruttowione będzie równe 7% rocznie.

Biedna emerytura przedsiębiorców

Nowe konto „Tax Free” umożliwia oszczędzanie bez podatku Belki o ile zdeponowane środki nie zostaną wycofane przez 60. rokiem życia. W przypadku konieczności wcześniejszej wypłaty części środków, podatek zostanie naliczony tylko względem przychodów z tej sumy. Oferta jest dostępna zarówno dla osób indywidualnych, jak i prowadzących działalność gospodarczą. – Można szacować, że mężczyzna, który zarabia średnią krajowa, czyli ok. 4000 zł brutto i pracuje na etacie przez 40 lat, otrzyma emeryturę w kwocie ok. 3000 zł. W przypadku kobiety, która pracuje o pięć lat krócej, będzie to ok. 2200 zł – mówi Dariusz Makosz. – Taka emerytura już oznacza znaczny spadek poziomu życia., a w przypadku przedsiębiorców, będzie to zaledwie 60% tego, na co mogą liczyć tzw. etatowcy – zauważa.

Minimalna kwota wpłaty na rachunek Tax Free wynosi 100 zł. Wpłaty mogą być dokonywane w formie gotówkowej – w placówce banku lub bezgotówkowej, za pomocą przelewu z dowolną częstotliwością. Konto emerytalne „Tax Free” można założyć w placówce Idea Banku, a także w placówkach firmy księgowej Tax Care. Rachunek jest bardzo elastyczny – w przypadku konieczności wypłaty części środków, naliczony zostanie tylko podatek Belki. Klient nie traci naliczonego oprocentowania.

Źródło: Idea Bank


Tagi: , , , , ,