Kredyty

Kredyt Bank podumowuje wyniki finansowe 2011r.

poleć drukuj

W 2011 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 327,2 mln zł w porównaniu z zyskiem netto na poziomie 185,9 mln zł w 2010 roku. Tylko w IV kwartale zysk netto Grupy wyniósł 44,5 mln zł w porównaniu z zyskiem netto na poziomie 57,1 mln zł w IV kwartale 2010 roku. 

Wynik z tytułu odsetek wypracowany przez Grupę w 2011 roku ukształtował się na poziomie 1,1 mld zł i był o 22,3 mln zł wyższy od wyniku osiągniętego w 2010.

Wynik Grupy z tytułu opłat i prowizji w 2011 roku wyniósł 314,9 mln  zł i był o 4,5% niższy od wyniku osiągniętego w 2010 roku głównie z powodu spadku przychodów netto z tytułu obsługi kart płatniczych i bankomatów.

W 2011 roku Grupa Kredyt Banku odnotowała ujemne saldo odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i innych aktywów oraz rezerw w wysokości 198,8 mln zł w porównaniu do ujemnego salda w 2010 roku w kwocie 471,9 mln zł.

W 2011 roku Grupa Kredyt Banku poniosła 443,1 mln zł kosztów osobowych – były one wyższe w stosunku do 2010 roku o 6,3%, co było głównie efektem wyższych kosztów wynagrodzeń zasadniczych. Natomiast tylko w IV kwartale 2011 roku koszty osobowe wyniosły 107,4 mln zł i były niższe w stosunku do IV kwartału 2010 roku o 1,1%.

Koszty działania Grupy bez kosztów osobowych w 2011 roku wyniosły 466,6 mln zł, natomiast w samym IV kwartale ukształtowały się na poziomie 120,8 mln zł i były wyższe o 11,5% w stosunku do IV kwartału 2010 roku. Wynika to z wyższych kosztów promocji i reklamy w związku z intensywną kampanią marketingową oraz ze zwiększonych kosztów z tytułu podatków i opłat.

W 2011 roku wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 61,5% i wzrósł z poziomu 56,9% w roku ubiegłym. W IV kwartale 2011 roku wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 59,5% i uległ wzrostowi z poziomu 58,6% w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Portfel depozytów klientów na dzień 2011 roku wzrósł o 2 382 mln zł (9,3%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2010 roku.

Wartość należności od klientów brutto na dzień 31.12.2011 roku wzrosła o 1 385 mln zł (4,8%) w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 roku.

Aktywność biznesowa

Linia biznesowa: Bankowość detaliczna

Od początku roku Kredyt Bank otworzył prawie 120 tys. ror, z czego 94,5 tys. nowych Ekstrakont Plus z (oprocentowaniem 7% do 3000 zł).W samym IV kwartale było to 35 tys., w tym 32,6 tys. to rachunki Ekstrakonto Plus. Bank pozyskał w ten sposób ponad 50 tys. nowych klientów. W sumie na koniec IV kwartału Bank prowadził 689 tys. ror.

Wartość portfela depozytów klientów detalicznych na koniec roku wyniosła 17,9 mld zł i była wyższa o 11,7% niż przed rokiem, w efekcie wprowadzenia nowych produktów oraz konkurencyjnego oprocentowania.

Liczba kont oszczędnościowych wyniosła 775 tysięcy i zwiększyła się o 25,6% w ciągu roku.

W IV kwartale Kredyt Bank przeprowadził sprzedaż emisji dwóch funduszy zagranicznych z ochroną kapitału: KBC Kuponowy Plus 1 oraz KBC Point Capped 1. Sprzedaż funduszy otwartych wyniosła 130 mln zł.

KBC TFI utrzymuje ponad 48% udział w rynku funduszy z ochroną kapitału.

Wzrosła sprzedaż ubezpieczeń inwestycyjnych Profit Plan, w IV kwartale wyniosła 273,98 mln zł. Kredyt Bank przeprowadził również dwie subskrypcje produktów inwestycyjnych w formie ubezpieczenia na życie i dożycie z ochroną kapitału – Aktywny Portfel oraz Złoty Procent 2.

W IV kwartale Banku wprowadził dwa nowe produkty kredytowe: Kredyt Celowy i Nowy Kredyt Gotówkowy. W listopadzie i grudniu, w trakcie kampanii reklamowej sprzedano 13 tys. kredytów na łączną kwotę 135 mln zł.

Linia Biznesowa: Fabryka Produktów Hipotecznych

W 2011 roku wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych przez Kredyt Bank sięgnęła 1,43 mld PLN. Portfel kredytów hipotecznych Banku na koniec grudnia 2011 roku miał wartość 18 mld PLN, co dało Bankowi udział w rynku na poziomie 5,87%.

W IV kwartale Kredyt Bank zanotował 72% wzrost sprzedaży kredytów (wartość podpisanych umów) w stosunku do III kwartału 2011 roku oraz 44% wzrost kwartalnej sprzedaży r/r.

Na bardzo dobry wynik IV kwartału wpłynęła przede wszystkim bardzo oferta produktowa oraz jesienna kampania reklamowa kredytów hipotecznych. W trakcie kampanii Bank otrzymał blisko 6,5 tys. zgłoszeń internetowych od osób zainteresowanych kredytem hipotecznym. Łączna liczba wniosków o kredyt mieszkaniowy w 3 ostatnich miesiącach roku (12 755 szt.) wzrosła o 126% w stosunku do III i II kwartału ub. r.

Linia biznesowa: Bankowość Przedsiębiorstw

W 2011 roku Kredyt Bank pozyskał ponad 3,5 tys. nowych klientów z segmentu SME oraz 630 klientów z segmentu korporacyjnego.

Przychody od klientów pozyskanych w latach 2010 i 2011 stanowiły prawie 18% łącznych przychodów linii przedsiębiorstw.

Wyniki cross-sellingu produktowego mierzone dynamiką wzrostu przychodów 2011 vs. 2010:

  • produkty finansowania handlu – SME wzrost o 19%, Korporacje – wzrost o 33%
  • produkty cash management – SME wzrost o 4%, Korporacje – spadek o 8%
  • produkty skarbowe – SME wzrost 15%, Korporacje – wzrost o 4%

 

W IV kwartale Kredyt Bank realizował kolejny cykl Akademii Przedsiębiorcy – w sumie zorganizowano już ponad 120 konferencji, w których udział wzięło prawie 7 tys. przedsiębiorców.

Źródło: Kredyt Bank

 

 

 


Tagi: , , , , , ,