Kredyty

Wyniki finansowe Banku Pekao za pierwszy kwartał 2012 roku

poleć drukuj

Bank Pekao osiągnął w pierwszym kwartale 2012 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 711 milionów złotych, czyli o 9,6 proc. więcej niż przed rokiem. Wskaźnik ROE ukształtował się na poziomie 13,0 proc., podczas gdy wskaźnik siły kapitałowej mierzony współczynnikiem Core Tier 1 wyniósł 18,9 proc.

 

Bank odnotował dalsze wzrosty udziałów rynkowych zarówno w produktach kredytowych, jak i depozytowych. Zarząd banku rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę 50 proc. zysku za rok 2011, co przekłada się na dywidendę w wysokości 5,38 zł na akcję.

Bank Pekao osiągnął zysk w wysokości 711 mln zł, o 9,6 proc. więcej niż przed rokiem. Zysk operacyjny wzrósł o 4,7 proc., co było wynikiem skutecznych działań biznesowych i ścisłej kontroli kosztów. Przychody operacyjne wzrosły o 3,0 proc. do 1 888 mln zł, głównie dzięki przychodom odsetkowym, które wzrosły o 12,4 proc. w ujęciu rocznym do 1 193 mln zł. Wzrost ten został osiągnięty dzięki zwiększonym wolumenom sprzedaży, które zniwelowały spadek przychodów z prowizji związanych z rynkiem kapitałowym.

Bank Pekao utrzymał doskonałą kontrolę kosztów. W pierwszym kwartale 2012 r. koszty operacyjne wzrosły zaledwie o 1,3 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2011 roku, znacznie poniżej odnotowanej w tym samym czasie stopy inflacji.

Bank zanotował silne wzrosty w zakresie kredytów detalicznych, których portfel wzrósł w ujęciu rocznym o 15,6 proc. do poziomu 37 141 mln zł. Portfel złotowych kredytów hipotecznych wzrósł o 24,4 proc., osiągając poziom 21 086 mln zł. Portfel kredytów korporacyjnych wzrósł o 17,5 proc. do poziomu 61 330 mln zł. Bank Pekao zwiększył na przestrzeni ostatniego roku swoje udziały rynkowe w kredytach detalicznych do poziomu 10,2 proc. oraz do 16 proc. w przypadku kredytów korporacyjnych.

Depozyty detaliczne wzrosły o 6,2 proc. do poziomu 50 033 mln zł. Depozyty korporacyjne wzrosły o  21,3 proc. i zamknęły się kwotą 62 321 mln zł.

Bank Pekao potwierdził najwyższą jakość w dziedzinie zarządzania ryzykiem kredytowym. Koszty ryzyka w pierwszym kwartale wyniosły 58 pkt. bazowych, a poziom kredytów nieregularnych spadł do 6,7 proc. z 7,0 proc. przed rokiem.

Zarząd Banku zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 5,38 zł na akcję, co stanowi 49,96 proc. zysku za rok 2011. Walne Zgromadzenie Banku Pekao odbędzie się 1 czerwca 2012 roku.

– Wyniki pierwszego kwartału potwierdzają, że mimo wymagającego otoczenia ekonomicznego realizujemy założone cele – mówi Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. – Jestem przekonany, że również w najbliższych miesiącach osiągniemy dobre wyniki, również dzięki naszej uprzywilejowanej pozycji Oficjalnego Banku UEFA EURO 2012.

Źródło: Bank Pekao


Tagi: , , , , ,