Kredyty

ING Bank Śląski uzyskał rekordowy zysk w 2011r.

poleć drukuj

Po czterech kwartałach 2011 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 880,1 mln zł, czyli 17% więcej niż w 2010 roku. To rekordowy poziom w historii banku. W minionym roku ING Bank Śląski kontynuował strategię utrzymywania pozycji silnego banku depozytowego oraz budował udział w rynku kredytowym.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego w 2011 roku:
· przychody ogółem wzrosły o 8% do 2 953,5 mln zł,
· koszty ogółem wzrosły o 4% do 1 663,6 mln zł,
· wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 13% do 1 289,9 mln zł,
· zysk brutto wzrósł o 20% do 1 117,5 mln zł,
· zysk netto wzrósł o 17% do 880,1 mln zł,
· zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 14,7%,
· wskaźnik koszty/dochody wyniósł 56,3% w porównaniu z 58,3% w 2010 roku,
· udział kredytów zagrożonych wyniósł 4,2% w porównaniu ze średnią dla banków w wysokości 7,3%,
· wskaźnik wypłacalności kształtował się na bezpiecznym poziomie 12,3%.

– W 2011 roku ING Bank Śląski osiągnął zysk brutto w wysokości 1 117,5 mln zł. Tym samym po raz pierwszy w historii banku przekroczyliśmy poziom miliarda złotych. Zysk netto wzrósł o 17% do 880,1 mln zł. Wynik ten został osiągnięty na podstawowej i powtarzalnej działalności bankowej. Zgodnie z naszą strategią utrzymaliśmy pozycję silnego banku depozytowego i zwiększyliśmy wartość udzielonych kredytów – powiedziała Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.

– Efektem tej strategii jest udzielenie klientom banku w 2011 r. 7 mld zł kredytów oraz pozyskanie 5,3 mld zł depozytów, co oznacza odpowiednio wzrost o 21% i 11% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. W tym czasie pozyskaliśmy 321 tys. nowych klientów. Te dane świadczą o tym, że produkty bankowe oparte na nowoczesnych technologiach i internecie pozwalają nam skutecznie konkurować na rynku – dodała M.
Kołakowska.

– W ubiegłym roku zaszły też duże zmiany w strukturze grupy kapitałowej banku. W październiku zostało zatwierdzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia ING Banku Śląskiego i ING Banku Hipotecznego, połączenie obu banków. Transakcja ta pozwoli na optymalne wykorzystanie naszych zasobów i kapitałów oraz zwiększy efektywność procesu finansowania nieruchomości komercyjnych. W listopadzie akcje ING Banku Śląskiego po raz pierwszy były notowane po podziale ich wartości nominalnej w stosunku 1 do 10. Głównym celem przeprowadzenia splitu było zwiększenie dostępności akcji banku dla szerszego grona akcjonariuszy, jak również zwiększenie ich płynności na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W grudniu bank nabył wszystkie akcje ING ABL Polska – właściciela spółek ING Lease Polska oraz ING Commercial Finance Polska. Dzięki tej transakcji oferta banku zostanie poszerzona o nowe produkty kredytowe zabezpieczone aktywami – powiedziała prezes banku.
Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w 2011 roku:
· wzrost wartości kredytów o 21% do 39 331 mln zł,
– kredyty dla klientów detalicznych – wzrost o 19% do 14 964 mln zł, w tym 29-proc. wzrost kredytów
hipotecznych do 11 020 mln zł,
– kredyty dla klientów korporacyjnych – wzrost o 23% do 24 367 mln zł,
· wzrost wartości depozytów o 11% do 53 769 mln zł,
· wzrost liczby nowych klientów detalicznych o 321 tys., łączna liczba klientów osiągnęła poziom 3,07
mln,
· wzrost liczby rachunków bieżących o 122,3 tys. do 2 036 tys. (w tym 1 105 tys. kont Direct).

Źródło: ING Bank Śląski


Tagi: , , ,