Kredyty

Warunki ochrony ubezpieczeniem AC


Wykupienie ubezpieczenia Autocasco nie jest obowiązkowe i dotyczy uszkodzenia lub utraty pojazdu bądź jego części, spowodowanego poprzez zderzenia z innymi pojazdami, przedmiotami oraz potrącenia pieszych, zdarzeń losowych (m.in. pożar, powódź, zatopienie, wybuch, huragan), aktów wandalizmu i kradzieży.

 

Umowa na ten rodzaj ubezpieczenia jest podpisywana na rok, przy czym można od niej odstąpić do 30 dni po jej podpisaniu bez żadnych konsekwencji. Składki na polisę Autocasco należy opłacać w wyznaczonym terminie, ponieważ w przypadku nieuiszczenia płatności ubezpieczycie ma prawo rozwiązać umowę, nie informując o tym klienta. Taka sytuacja stanowi oczywiście problem dla kierowcy w razie wypadku, kiedy ochrona AC już nie działa, a ubezpieczony o tym nawet nie wie.

 

Należy jednak, podpisując umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, zwrócić szczególną uwagę na wszelkie znajdujące się w niej zapiski. Oprócz obowiązkowych punktów, takich jak wysokość składek, zniżek, dopłat, istnieją inne rubryki wpływające na wypłatę odszkodowania w razie wypadku, jak np. prowadzenie pod wpływem alkoholu albo środków odurzających, czy też umyślne przewożenie materiałów niebezpiecznych.

 

Natomiast w przypadku kradzieży naszego samochodu ważne jest, jakie środki podjęliśmy, aby zabezpieczyć auto przed włamaniem się do niego. Często jest to zależne od wartości ubezpieczonego pojazdu, od jednego samodzielnego zabezpieczenia w przypadku tańszych aut, do dwóch oraz funkcji blokady dostępu osób niepowołanych do środka. Ponadto sytuacje, kiedy kierowca zostawia otwarty pojazd np. na parkingu, są także ujęte w klauzulach umów na polisy AC, podobnie jak przypadkowe zostawianie w aucie dokumentów pojazdu czy kluczyków (ubezpieczyciele często wymagają okazania ich przy weryfikowaniu kradzieży).

 

Pamiętać należy też, że w przypadku zgubienia lub kradzieży kluczyków samochodowych wymagane jest dokonanie wymiany zamków. Podobnie sytuacja ma się z uszkodzonymi urządzeniami zabezpieczającymi w samochodzie, na co również zwraca uwagę ubezpieczyciel. O powyższych zdarzeniach trzeba poinformować towarzystwo, z którym mamy zawartą umowę. Wszystkie te warunki w przypadku kradzieży znikają, gdy auto zostanie ukradzione na drodze rozboju. Oczywiście musi to być stwierdzone na drodze postępowania wyjaśniającego.