Kredyty

Warunki ubezpieczenia NNW


Do ubezpieczeń dobrowolnych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych zalicza się m.in. ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków).

 

Obejmuje ono nie tylko kierowcę samochodu, ale także i jego pasażerów (ich liczba musi się zgadzać z właściwą dla pojazdu i określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu). Jego ochroną jest objęte częściowe (trwałe) uszkodzenie ciała i śmierć, spowodowane również w przypadku wsiadania i wysiadania z auta, jego załadunku i wyładowywania i naprawy, czy to na postoju czy na trasie. Oprócz wypadków drogowych ubezpieczenie NNW obejmuje także specjalne przypadki, jak wybuch pojazdu, jego upadek i pożar. Często umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi obejmują też dodatkowe odszkodowania. Zwracają one m.in. koszty leczenia, koszty przeszkolenia inwalidów, a także nabycia środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych. Ubezpieczyciele stosują również dodatkowe świadczenie w przypadku, gdy osoba poszkodowana po wypadku nie jest zdolna do wykonywania pracy. W niektórych umowach można także znaleźć zapisy o zwrot kosztów dla kobiet z tytułu dokonanych operacji plastycznych po zdarzeniu.

 

Ochrona NNW nie działa w standardowo przyjętych przypadkach, np. gdy kierujący znajdował się w czasie wypadku pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub gdy zbiegł z miejsca wypadku. Dodatkowo określa się przypadki szczególne do ubezpieczenia w razie nieszczęśliwych wypadków. Jednym z takich wyjątków od ochrony NNW jest używanie pojazdu we wszelkich konkursach, rajdach, jazdach treningowych, testujących, próbnych bądź jako rekwizytu. Ubezpieczenie to nie obejmuje także pojazdów używanych jako taksówki lub do nauki jazdy oraz samochodów wynajmowanych za opłatą. Często Ubezpieczyciele wykluczają z wypłaty odszkodowania pojazdy, służące do transportu kurierskiego i ekspresowego przesyłek oraz pojazdy, które brały udział w wypadku przy wykonywaniu usługi holowania. Ubezpieczona osoba traci również prawa do odszkodowania, jeśli wypadek miał miejsce podczas popełniania przez nią przestępstwa lub samobójstwa. Częstym zapisem jest też zdejmowanie ochrony NNW z osób, które wypadkowi uległy przy stosowaniu petard i innych środków wybuchowych. Każdą umowę przed podpisaniem należy więc przeczytać, żeby wiedzieć, w jakich sytuacjach przysługuje nam odszkodowanie.