Kredyty

OC – Podstawowe Informacje


Zgodnie z polskim prawem, właściciele pojazdów mechanicznych mają obowiązek (według Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Społecznych) wykupić ubezpieczenie OC od szkód, powstałych z przyczyny ruchu tych pojazdów.

 

Żaden z ubezpieczycieli, którzy posiadają uprawnienia do sprzedawania ubezpieczeń OC, nie ma prawa odmówić klientowi zawarcia umowy. Standardowe umowy są zawierane na czas 12 miesięcy, a klienta obowiązuje dowolność wypowiedzenia jej przed końcem (jeśli tego nie zrobi, zostanie ona przedłużona automatycznie, z wyjątkiem nieuiszczania płatności składek). Okres umowy może być skrócony w niektórych przypadkach – jeśli mamy do czynienia z pojazdami historycznymi, wolnobieżnymi, zarejestrowanymi czasowo bądź przez pośrednika zajmującego się sprzedażą aut.

 

W przypadku, gdy sprzedajemy ubezpieczone auto, musimy przekazać nabywcy naszą umowę (oraz poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela). Obowiązek umowy OC przechodzi na nowego właściciela pojazdu, ale w ciągu 30 dni może on ją wypowiedzieć. Jeśli jednak zgodzi się ją kontynuować, przysługują mu nowe warunki składek miesięcznych, zgodnie z jego statusem w charakterze podatnika. Jest to inna sytuacja niż przy ubezpieczeniu AC, które byłoby anulowane w takim przypadku.

 

Umowa ubezpieczenia OC musi być zawarta przy nabywaniu samochodu nie później, niż w dniu, w którym został on zarejestrowany. Wyjątkiem według prawa są pojazdy historyczne. Kary za brak aktualnego ubezpieczenia są stałymi opłatami, które w całości wpłacane są do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, i wynoszą w przypadku samochodu osobowego – 500 euro, ciężarowego – 800 euro, natomiast 100 euro wynosi grzywna w przypadku pozostałych pojazdów. Umowa z ubezpieczycielem wchodzi w życie w momencie złożenia na niej podpisu przez klienta, inaczej niż w przypadku ubezpieczenia AC, gdzie zazwyczaj istnieje dzień opóźnienia w stosunku do podpisania umowy. Kolejną rzeczą, o której warto pamiętać, jest fakt, że w przypadku uszkodzenia pojazdu, który jest ubezpieczony cywilnie i poprzez Autocasco, straty są pokrywane najpierw z tego drugiego ubezpieczenia.