Kredyty

Jak wypowiedzieć umowę OC? Poradnik krok po kroku

poleć drukuj

autkoWypowiedzenie umowy OC jest możliwe zarówno w przypadku chęci zmiany ubezpieczyciela na kolejny okres, jak i w sytuacji zmiany właściciela pojazdu na skutek darowizny lub sprzedaży, podwójnego ubezpieczenia lub też odstąpienia od umowy zawartej drogą on-line bądź telefonicznie. Jak to zrobić i jakie są obwarowania prawne takiego wypowiedzenia?

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych jest, zgodnie z polskim prawem, obowiązkowe. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pojawia się potrzeba rozwiązania umowy z ubezpieczycielem. Mamy dwie możliwości rozwiązania takiej umowy. Pierwszą jest wypowiedzenie, drugą zaś – odstąpienie od umowy. Wypowiedzenie umowy nastąpić może na przykład ze względu na zmianę właściciela pojazdu, czy też chęć wznowienia ubezpieczenia w innym zakładzie ubezpieczeń. Odstąpienia zaś dokonać możemy w przypadku, gdy umowa została zawarta na odległość –m przez Internet lub telefonicznie.
W obu przypadkach, choć różnią się one od siebie podstawą prawną, czy też momentem, z którym umowa ulega rozwiązaniu, złożenie dokumentu podlega takim samym procedurom. Musi zostać złożone na piśmie, być własnoręcznie podpisane i zawierać określone dane. A oto szczegóły.

Jak złożyć wypowiedzenie?
Wzór oświadczenia o wypowiedzeniu umowy znaleźć możemy, odwiedzając przykładowo stronę internetową AXA DIRECT. Oświadczenie takie, zawierające dane ubezpieczonego, dane pojazdu, numer polisy oraz okres ubezpieczenia, należy przesłać listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres centrali ubezpieczeniowej lub też wręczyć bezpośrednio agentowi ubezpieczeniowemu:
nie później niż w ostatnim dniu obowiązującego ubezpieczenia – jeśli nie chcemy przedłuża go o kolejne 12 miesięcy, do 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczeniowej na odległość (polisy kupione przez Internet lub telefonicznie),
w dowolnym momencie po nabyciu pojazdu na rynku wtórnym z polisą ubezpieczeniową OC, niezwłocznie po zorientowaniu się, że doszło do sytuacji tzw. podwójnego ubezpieczenia (gdy zapomnieliśmy wymówić starą umowę i nastąpiło jej automatyczne przedłużenie, a my w tym samym czasie wykupiliśmy nową).

Istotną kwestią w przypadku natychmiastowego rozwiązania umowy jest moment, w którym takie rozwiązanie następuje. Jeśli wypowiedzenie przesyłane jest listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej, za dzień rozwiązania umowy uznaje się ten, w którym list został nadany (liczy się data stempla pocztowego na potwierdzeniu nadania). W przypadku nadania wypowiedzenia za pośrednictwem innej firmy (np. Inpost), momentem rozwiązania umowy będzie chwila, w której dokument dotrze do ubezpieczyciela. Umowy odesłane faxem lub mailem, a także przyniesione osobiście agentowi, ulegają rozwiązaniu natychmiast.

Powyższy opis dotyczy sytuacji, w których możliwe jest natychmiastowe rozwiązanie umowy, a więc, jak opisaliśmy powyżej, na przykład przy zmianie właściciela pojazdu, podwójnym ubezpieczeniu i odstąpieniu od umowy OC na odległość. Jeśli jednak wypowiadamy umowę obecnie posiadaną po to, by nie doszło do jej automatycznego przedłużenia – umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem ochrony. Należy pamiętać, by dostarczyć ją osobiście lub też przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej najpóźniej na dzień przed końcem okresu jej trwania.

Nie zapomnij o obowiązku posiadania aktualnego OC
Wypowiadając polisę OC, warto pamiętać o tym, że w Polsce istnieje obowiązek ciągłości ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu – nie może on pozostać nieubezpieczony nawet przez jeden dzień. W związku z tym, najpóźniej w dniu, w którym rozwiązano umowę ubezpieczenia, należy zawrzeć nową umowę i opłacić składkę. W tej sposób unikniemy sankcji, które grożą za niedopełnienie obowiązku ubezpieczeniowego.


Tagi: