Kredyty

Słownik

Stopa procentowa

Jest to miernik przychodu jaki przysługuje posiadaczowi kapitału.